دکتر محمدجعفر مولایی

دکتر محمدجعفر مولایی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمدجعفر مولایی

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نوع ماده احیاء کننده کربنی در احیاء جزئی هگزافریت باریم و تولید نانوکامپوزیت های مغناطیسی (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی تاثیر اندازه دانه آستنیت اولیه بر ساختار فولادهای نانو ساختار بینیتی کربن متوسط (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
3 بررسی رفتار رهایش داروی ضد سرطان دوکسوروبیسن از نانوکامپوزیت اکسید گرافن- مگنتیت (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیر کرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
2 اثرپیرکرنشی دینامیکی برخواص مکانیکی فولادهای دوفازی با مورفولوژی مارتنزیت رشته ای (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 استفاده از اوره و ترکیب آمینی برای آلاییدن نقاط کوانتومی کربنی با نیتروژن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
4 بررسی خواص جذب امواج الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت هگزافریت باریم (BaFe12O19) آلاییده شده با /Znاکسید گرافن کاهش یافته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی خواص جذب امواج الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت هگزافریت باریم (BaFe12O19) آلاییده شده با 1/Zn اکسید گرافن کاهش یافته جهت کاربرد در پوشش های جاذب امواج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
6 تاثیر تغییر شکل دردماهای پیرکرنشی دینامیکی بر خواص مکانیکی فولادهای دوفازی در دمای اتاق (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
7 تولید نانوکامپوزیت های مغناطیسی هگزافریت باریم/ مگنتیت و هگزافریت باریم/آهن/مگنتیت به روش مکانوترمال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
8 سنتز نانوکامپوزیتهای مغناطیسی مگنتیت گرافن اکساید به منظور کاربرد در دارورسانی هدفمند (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
9 سنتز نقاط كوانتومی كربنی با استفاده از سبوس برنج (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 سنتز نقطه كوانتومی بایودیزل به روش هیدروترمال و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران