دکتر محمد باقر دولتشاهی

دکتر محمد باقر دولتشاهی دانشگاه لرستان

دکتر محمد باقر دولتشاهی

Dr. MohammadBagher Dowlatshahi

دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A multi-objective optimization approach for online streaming feature selection using fuzzy Pareto dominance (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 13، شماره: 1
2 Ant colony optimization with fuzzy-based ensemble of heuristics for ensemble feature selection (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 12، شماره: 2
3 ارائه یک روش انتخاب ویژگی بر اساس مجموعه های فازی مردد در داده های چندبرچسبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 1
4 ارائه یک روش انتخاب ویژگی برخط مبتنی بر جریان ویژگی بر اساس انتگرال فازی چوکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 1
5 ارائه یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر انتگرال فازی در یادگیری چندبرچسبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی دوره: 1، شماره: 1
6 الگوریتم جستجوی گرانشی با کدگذاری حرکت برای جستجوی هدف با استفاده از پهپادها (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 10، شماره: 4
7 الگوریتم جمعیت ذرات اطلاع دهنده ی محلی گرانشی برای حل مسائل بهینه سازی چندمدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
8 GKRR: A gravitational-based kernel ridge regression for software development effort estimation (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 3
9 بهینه سازی ساختاری شبکه عصبی عمیق سلسله مراتبی خودتوجه و رمزگذاری پویای تک متغیره برای بزرگنمایی تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 10، شماره: 3
10 تصمیم گیری چند شاخصه فازی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 3، شماره: 1
11 شناسایی تزریق داده کاذب در سامانه قدرت با استفاده از روش های یادگیری عمیق مبتنی بر خودرمزگذار (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 10، شماره: 2
12 کاربرد منطق فازی در تشخیص تپش قلب نامنظم با استفاده از نوار قلب (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک روش ابتکاری هوشمند برای تسریع همگرایی نسخه های مختلف روش SGMRES برای حل دستگاه های خطی بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
2 ارائه یک روش شبکه عصبی متا مسیر برای تعبیه سازی گراف ناهمگن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
3 استخراج الگوی عروق خونی شبکیه چشم با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
4 انتخاب ویژگی بدون نظارت با استفاده از روش تجزیه مقادیر منفرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
5 بهبود همگرایی الگوریتم ACO چند هدفه با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات ایران
6 تشخیص صفحات اسپم وب با استفاده از ماشین های یادگیر مفرط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 حل مسئله خوشه بندی حسگرها با استفاده از یک الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
8 حل مسئله خوشه بندی حسگرها با استفاده از یک الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران