دکتر محمدعلی یعقوبی

دکتر محمدعلی یعقوبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمدعلی یعقوبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل دوسطحی برای مکان یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
2 ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
3 بررسی میزان تحقق رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم و تاثیر آن بر رشد ستانده سایر رشته فعالیت های اقتصادی (رویکرد تحلیل داده-ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
4 تاثیر پذیری فعالیت های عمده ی اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی در ایران (رویکرد تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 2
5 رگرسیون خطی فازی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائهی یک مدل دو سطحی برای مکان یابی رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار با استفاده از مفهوم تعامل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی( یکپارچه سازی مدل QFD با تکنیک های ANP و DEMATEL) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 برنامه ریزی خطی فازی و کاربردی از آن درمدیریت عرضه و تقاضای انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
4 تغییر الگور یتم GRASP برای خوشه بندی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
5 روش SVM با ضریب اهمیت فازی برای خطای دسته بندی داده ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
6 روشSVMبرای دسته بندی داده های فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
7 زمان بندی نوبت دهی بیماران سرپایی با در نظر گرفتن تاخیر پزشک و بی نظمی بیماران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 زمان بندی نوبت دهی بیماران سرپایی با در نظر گرفتن تاخیر پزشک و توانایی لغو نوبت از سوی بیماران و لغو نوبت بیماران از سوی مرکز درمانی به دلیل دیرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اصول فناورانه در مدیریت و مهندسی صنایع
9 کاربرد برنامه ریزی آرمانی در تنظیم برنامه کاری پرسنل پرستاری یک بیمارستان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
10 کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی در تنظیم برنامه امتحانات دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 کاربرده روشهای تصمیم گیری چند معیاره در برنامه ریزی انبار عبوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی و بازی‌های دو نفره مجموع صفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران