دکتر علی توکلی کاشانی

دکتر علی توکلی کاشانی

دکتر علی توکلی کاشانی

Dr. Ali Tavakoli Kashani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Vehicle Occupants’ Injury Severity in Crashes Occurred On Rural Freeways and Multilane Highways in Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
2 An Investigation on Crash Worthiness of Different Vehicle Brands: A Case Study of Rollover Crashes (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
3 Analysis of Drivers’ Behavior using Manchester Driver Behavior Questionnaire Based on Roadside Interview in Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
4 Analyzing Motorcycle Crash Pattern and Riders’ Fault Status at a National Level: A Case Study from Iran (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
5 Attitude to Speeding in Iran: Identifying Drivers Characteristics (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
6 ارزیابی رفتار عابرین پیاده در مواجهه با موقعیت های حادثه ساز شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
7 بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت براساس مفهوم مواجهه شبه القایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی روند تغییرات سهم حمل ونقل ریلی و میزان تلفات حمل ونقل جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 43، شماره: 87
9 تحلیل توصیفی و مفهومی مطالعات حمل ونقل و بیماری با استفاده از مرور علم سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
10 تحلیل شدت مصدومیت ناشی از تصادفها در راههای دوخطه برونشهری با استفاده از مدلهای دادهکاوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
11 تحلیل مکانی و زمانی سن رانندگان در تصادفات شهر قزوین مبتنی بر GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 117
12 شناسایی مکان های پر تصادف جاده ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
13 مدل اثرات توام دو متغیر کلان اقتصادی تولید ناخالص داخلی و قیمت بنزین بر تلفات حوادث ترافیکی با استفاده از داده‎های پانل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
14 مدل توزیع ریسک تصادفات شدید در بین هر جفت مبدا- مقصد از نواحی ترافیکی- مطالعه موردی شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
15 مدل سازی اثر مولفه های درونی و بیرونی منبع کنترل بر رفتار و تصادفات رانندگان ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
16 معرفی روش های تصمیم گیری چند شاخصه و کاربر آن در برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A hybrid approach to examine the pattern of traffic crashes and drivers’ fault status across the provinces of Iran (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 Analysis on different passenger car brands' crashworthiness in twovehicle, and rollover crashes on rural roads of Iran (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 اثر الگوی خواب بر رفتار رانندگی موتورسیکلت سواران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
4 اثر برخی جنبه های تفریحی زندگی بر تخلفات و خطاهای رانندگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 اثر مشخصه های سفر بر سرعت انتخابی توسط رانندگان (مطالعه موردی: آزادراه‌ها و بزرگراه‌های برون‌شهری استان اصفهان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 اثر مشخصههای هندسی و ترافیکی راه بر انجام مانور سبقت در راههای دوخطه دوطرفه برونشهری (مطالعه موردی: راههای برونشهری استانهای زنجان و آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
8 ارزیابی پارامترهای ایجاد تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی در بزرگراه ها و آزادراه های برون شهری ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 امکان سنجی تخمین دیاگرامهای پایه ای ترافیک شبکه معابر در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Driving behaviour and its relation to bus drivers’ crash risk: results from a self-report study (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 Economic evaluation of vehicle brand change in rollover crashes with an emphasis on safety impacts (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 Introducing new measures for monitoring of BRT drivers to evaluate the effects of training on their behavior (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 Investigating crashworthiness capability of Iranian major car brands in rollover crashes (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 بررسی تاثیر شرایط محیطی و تصادف بر شدت تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 بررسی تاثیر ویژگی های رانندگان بر شدت تصادفات عبور از چراغ قرمز – مطالعه موردی اصفهان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 بررسی روشهای مختلف برآورد ضرایب اصلاح تصادفات ترافیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی و تحلیل تخلفات و خطاهای رانندگان اتوبوس های درون شهری شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 برنامه ریزی مجدد منابع بنادر کشتیرانی در شرایط وقوع اختلال فراگیر (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
19 پیش بینی شدت تصادفات جاده ای توسط روش های یادگیری ماشین – مطالعه موردی استان زنجان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 پیش بینی شدت تصادفات راههای دوخطه دوطرفه با استفاده از مدلهای چندسطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 تحلیل ارتباط سهم حمل و نقل ریلی و نرخ تصادفات و تلفات در حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 تحلیل تصادفات عابرین پیاده در ایران با استفاده از تکنیک درخت خطا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 تحلیل و بررسی انتخاب سرعت رانندگان حرفه ای در شرایط مختلف رانندگی طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 تخمین فراوانی تصادفات در نواحی شهری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی - فازی انطباقی: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 تغییرات تلفات ترافیکی در استانهای ایران و نقش ابزارهای اعمال قانون (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 تولید ناخالص داخلی و ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 حفاظ ایمنی کابلی؛ روشی مناسب برای ارتقای سطح ایمنی راه (مطالعه موردی: محور هراز - آمل) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 رویکردی نوین در مدل سازی داده های کشوری تصادفات موتورسیکلت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 شناسایی نقاط پر تصادف راه های برون شهری استان اصفهان با استفاده از ترکیب روش های خودهمبستگی فضایی و تخمین چگالی کرنل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 عملکرد ایمنی وسایل نقلیه در تصادفات برخورد با شی ء ثابت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 قیمت سوخت، مصرف سوخت و تلفات حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه ی بین رفتار رانندگی، ویژگی های شخصیتی و نگرش راننده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 لزوم احتساب ظرفیت و توانمندی هر منطقه در مقایسه ایمنی ترافیک مناطق ۲۲ گانهشهرداری تهران به منظور ارزیابی عادلانهتر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 مدل سازی شدت تصادفات عابر پیاده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 مدلسازی شدت تصادفات آزادراهی با استفاده از مدل لوجیت آشیانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 مروری بر کاربرد اطلاعات شبکه تلفن همراه در مطالعات برنامه ریزی حمل ونقل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 مطالعه تطبیقی پنج پروژه پیاده راه سازی معابر شهری در کشور (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 معرفی اسکوتر الکتریکی و بومی سازی توسعه سطح سرویس آن در شهر تهران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 نقش سرعت در احتمال وقوع و شدت تصادفات (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 نگاهی به وضعیت ایمنی ترافیک در ایران از منظر راهبردی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک