دکتر امین فرجی

دکتر امین فرجی دانشیار، دانشگاه تهران

دکتر امین فرجی

Dr. Amin Faraji

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیندهنگری اثرات منطقه ای خشک شدن دریاچه ارومیه با رویکرد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 27
2 ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 3
3 ارائه الگوی بهینه مرزبندی حوزه استحفاظی مناطق عملیاتی انتقال گاز به روش تخصیص مکانی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
4 ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعه کاربری های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد شهرداری های مناطق هشت گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی تاب آوری منطقه ای با استفاده از تحلیل فضایی و مدل ترکیبی WASPAS ( مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تاکید بر تاب آوری (مورد مطالعه: منطقه ۹ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی نقش ساختاری آموزش هوشمند در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها با مطالعه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 2
10 تاثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح های مسکن مهر شهر بهبهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
11 تحلیل الگوهای رشد شهری با تاکید بر نظریه رشد هوشمند، مطالعه موردی، منطقه 22 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
12 تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایه معیارهای پایداری محله ای در بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
13 تحلیل فضایی پهنه های فقر (مطالعه موردی: شهر قائم شهر) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 2
14 تحلیل محتوای مطالعات جهانی شهر هوشمند در مقابله با همه گیری کووید ۱۹ (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
15 تحلیل موانع کلیدی کاربرد اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند ایران (روش تحلیل ساختاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
16 تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایه اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
17 سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی، مطالعه موردی: شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 8، شماره: 16
18 طراحی الگوی فرهنگ شهروندی اسلامی –ایرانی مبتنی بر روش فراترکیب و راهکارهایی برای توسعه آن (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 2
19 ظرفیت سنجی پهنه های جغرافیایی در مقابل تهدیدات زیرساختی حوزه انرژی از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 120
20 مدل تصمیم گیری راهبردی مبتنی بر توانایی های شناختی مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان گسست توسعه ای خدمات عمومی در استان خوزستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
2 استفاده از پرنده های هدایت پذیر از دور در گردشگری مجازی، موانع و چالش ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
3 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری با نقش تعدیل گری اثرات گردشگری (مورد مطالعه: جزیره هرمز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
4 بررسی عملکرد گره های شهری با رویکرد تعاملات انسانی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی مبانی نظری و استانداردهای مصالح مورد استفاده در مبلمان شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
6 بررسی و امکان سنجی ایجاد خط ویژه اتوبوس تندرو (BRT) در شهر کرج (نمونه مورد مطالعه بلوار شهید بهشتی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 تبیین مفهوم حق بر شهر بر مبنای دستگاه فکری هانری لوفور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
9 تبیین مفهوم حق بر شهر بر مبنای دستگاه فکری هانری لوفور (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
10 تحلیلی بر تحولات وضع اقتصادی منطقه جنوب شرق (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
11 تحلیلی بر سناریوهای ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی سریع (BRT) در شهر کرج (نمونه مورد مطالعه بلوار شهید بهشتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 سنجش تاب آوری اجتماعی جامعه مقصد در جهت توسعه گردشگری هوشمند شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
13 گردشگری هوشمند و سرمایه اجتماعی اعتماد، اخلاق و جامعه پذیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری