دکتر علی اصغر شالبافیان

دکتر علی اصغر شالبافیان دانشیار، دانشگاه سمنان

دکتر علی اصغر شالبافیان

Dr. AliAsghar Shalbabian

دانشیار، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهداف تشکیل اتحاد های استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 6، شماره: 12
2 بررسی اهداف و رویکردهای متقاضیان بهره برداری از تاسیسات گردشگری (مورد مطالعه: ابنیه تاریخی - فرهنگی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 12، شماره: 45
3 بررسی شاخص های صلاحیت در متقاضیان بهره برداری ازتاسیسات گردشگری ( مورد مطالعه : ابنیه تاریخی – فرهنگی ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
4 شبکه مضامین محیطی موثر بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک (مورد مطالعه: کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 29
5 شناسایی محرک ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم گردی استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 1
6 شناسایی محرک ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم گردی استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 3
7 شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 18
8 مرور نظام مند ابعاد مطالعات مشارکت عمومی خصوصی در گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
9 مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اردوهای جهادی الگوی ایرانی گردشگری حامی فقرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
2 اولویتبندی استقرار جداول و شاخصهای حسابهای اقماری گردشگری مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
3 بازنمایی تجربه زیسته مشکلات مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری از منظر کارکنان (مورد مطالعه: گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
4 بررسی جذابیت های گردشگری پزشکی از منظر نیروهای پیش برنده بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها
5 سیاستپژوهی در حوزه گردشگری جمهوری اسلامی ایران: چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
6 گردشگری پزشکی در جزیره کیش (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
7 گردشگری پزشکی: راهی برای کاهش اثرات بحران جهانی اقتصاد بر مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
8 گردشگری سلامت، مبانی و مفاهیم: با تاکید بر عوامل رشد گردشگری پزشکی در کشورهای در حال توسعه (ایران- ادربیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
9 گردشگری موضوعی: استراتژی توسعه محصول در مقاصد گردشگری نوظهور نمونه مورد مطالعه: استان سمنان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10 مروری بر تاثیر خوشایندی ادراک شده بر رضایتمندی در گردشگری خلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
11 مروری بر گردشگری حامی فقرا؛ ابزار گردشگری در توسعه مناطق محروم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
12 موانع توسعه گردشگری در ایران؛ چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
13 نقش دولت در سیاستگذاری توسعه گردشگری، چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها