دکتر راضیه نامدار

دکتر راضیه نامدار دانشگاه شیراز

دکتر راضیه نامدار

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی رفتاری حفاظت از خاک‌های زراعی (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان مرودشت) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی شاخص ها و عوامل موثر بر سواد غذا در میان خانوارهای روستایی، با تاکید بر نقش میانجی امنیت غذایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
4 تاثیر جهت‎گیری‎های ارزشی - فرهنگی و نگرانی محیط‎زیستی بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
5 تحلیل عوامل موثر بر سواد غذا در میان دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
6 تحلیل عوامل موثر بر مصرف محصولات تراریخته و جامعیت مواد غذایی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
7 تحلیل مولفه های سرمایه اجتماعی موثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی دلبستگی مکانی (موردمطالعه: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
8 تحلیل مولفه های سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن: خانوارهای روستایی شهرستان شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
9 تحلیل وضعیت اشتغال دانش آموخته های رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 8
10 کاربرد تئوری بنیانی در مطالعه رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان؛ یک تحلیل اکتشافی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 4
11 مسئولیتپذیری دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه شیراز به تمایل دریافت مشاوره شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احداث باغ های باغ شفابخش با رویکرد استفاده از گیاهان دارویی به منظور استفاده در درمان به منظور آروماتراپی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
2 ادراک زیست بوم شناسی انسانی با تاکید بر نظریه آموزش دیالوگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 ارتقای مهارت های شغلی زنان متناسب با نیازهای جامعه و خانواده در راستای تولید محصول سالم کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
4 انتظارات باغداران استان کرمان از بخش دولتی در فرایند خصوصی سازی ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 بحران تغییر اقلیم؛ چالش ها و اضطرارات کشاورزان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 بررسی موانع اجتماعی در مدیریت پسابهای کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
7 بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی در بازیافت انرژی آب کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
8 بررسی میزان دانش کشاورزان استان فارس در مورد مسائل زیست محیطی کشاورزی و تحلیل ارتباط این عامل با رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 بررسی میزان دانش کشاورزان استان فارس در مورد موضوعات زیست محیطی کشاورزی و تحلیل ارتباط این عامل با رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
10 بهبود آموزش کشاورزی، راهکار توسعه کشاورزی دقیق در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 تبیین جایگاه سلامت و امنیت غذایی در دستیابی به پایداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
12 تحلیل میزان رضایتمندی از خدمات بخش خصوصی از نگاه باغداران استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 چالش های تغییر اقلیم و ضرورت آموزش هواشناسی در کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
14 چالش های کشورهای در حال توسعه برای تامین امنیت غذایی با استفاده از محصولات تراریخته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 دانش، آگاهی و رفتار پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
16 رفاه اجتماعی و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
17 عوامل موثر بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 کارافرینی گردشگری روستایی، رهیافتی جدید در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
19 کشاورزی حساس به تغذیه؛ راهبرد امنیت غذایی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
20 کشاورزی شهری؛ فرصت ها و چالش های پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
21 مروری بر سازه های مؤثر بررفتار زیست محیطی کاربران بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22 مروری برعوامل موثر برتحول در نظام آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
23 مفاهیم، ابعاد و شاخص های پایداری با تأکید بر کشاورزی حفاظتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
24 نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کشاورزی و تحقق پایداری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
25 نقش مدیریت دانش درترویج وتوسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
26 نقش و ضرورت بکارگیری فناوری ارتباطات در ارتقاء سواد زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار