دکتر رضا نقی ها نجف آبادی

دکتر رضا نقی ها نجف آبادی دانشگاه یاسوج

دکتر رضا نقی ها نجف آبادی

دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار استفاده از پلی اتیلن گلیکول و بی کربنات سدیم بر بهبود ارزش تغذیه ای جیره های حاوی تانن در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 3
2 اثر تغییر سطوح گلوکز و فروکتوز در ترکیب رقیق‎ کننده بر پایه تریس بر فراسنجه های حرکتی اسپرم قوچ نگه داری شده در دمای بدن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
3 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک منطقه سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
4 اثر دانه ی­ گیاه خار مریم بر سیستم ایمنی همورال و شمار باکتری­های مفید و مضر دستگاه گوارش جوجه­ های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 2
5 اثر سطح کربوهیدرات های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره های پرواری نژاد لری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 2
6 اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی تفاله لیموترش بر فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
7 اثرات برگ زیتون و پونه بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی ایلئومی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 16، شماره: 2
8 اثرات ساقه و برگ گیاه مسواک (Salvadora persica L.) و برگ مورد (Myrtus communis) بر عملکرد و جمعیت باکتریایی روده کور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
9 The effect of isolated phosphorus solubilizing bacteria and molasses on Soluble and available P in wheat straw medium (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی اثر باکتری اسپورسارسینا پاستوری بر رسوب میکروبی کربنات کلسیم (MICP) و مقاومت فشاری تک محوره ماسه های کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 2
11 پیامد کاربرد میوه بلوط ایرانی در جیره جوجه های گوشتی: ارزیابی برخی ویژگی های گوشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 39
12 تاثیر استفاده از میوه بلوط (Quercus brantii Lindl) خام و فرآوری شده در جیره بر عملکرد و فلور میکروبی روده کور جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
13 تغییر ویژگیهای زیستی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک در نتیجه تغییر کاربری (مطالعه موردی: منطقه مختار یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
14 تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرندههای آنها در دوره بلوغ خروسهای بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 1
15 جداسازی و شناسایی گونه های قارچ حل کننده فسفر از خاک های جنگلی اطراف کوه سپیدلار به روش ITS-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
16 جداسازی، شناسایی و بررسی تاثیر باکتری های بومی بر رشد نهال های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 3
17 فرآوری زیستی مغز میوه ی بلوط با باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم برای کاهش تانن آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 2
18 کارایی عصاره برگ زیتون (.Olea europaea L) به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک در تغذیه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 17، شماره: 1
19 کنکاش زیست سامانه ای شبکه متابولیکی باکتری اشرشیاکولی به روش Insilico و کاربرد آن در ورم پستان گاو شیری (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 1
20 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) بر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات خاک در دو دشت مختار و سروک، شهرستان یاسوج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 ارزیابی درون شیشه ای توان بازدارندگی برخی قارچکش های زیستی در برابر عامل بیماری زغالی بلوط (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 القای ریشه مویین در گیاه توتون با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز ( Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
4 انحلال خاک فسفات در بستر کاه گندم غنی شده با کنسانتره خاک فسفات اسفوردی یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 تهیه، شناسایی و بررسی رفتار ضد میکروبی تعدادی ازکمپلکس های کادمیوم (II) برمید، یدید و تیوسیانات با یک بیس ایمین جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 تهیه، شناسایی و بررسی رفتار گرمایی و ضد میکروبی تعدادی ازکمپلکس های بیس ایمین جدید کادمیوم((II (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
7 سنتز، شناسایی و بررسی خواص ضد میکروبی برخی از کمپلکس های بازشیف جدید کادمیوم(II) هالید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
8 سنتز، شناسایی، بررسی رفتار دمایی و خواص ضد میکروبی تعدادی از کمپلکس های کادمیوم (II) کلرید،برمید و یدید جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
9 سنتز،شناسایی،بررسی رفتار حرارتی و خواص ضد میکروبی تعدادی از کمپلکس های باز شیف جیوه جدید جیوه (II) نیترات، آزید و تیوسیانات با یک بیس ایمین جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 محور مقاله: شیمی خاک- اثر جهت شیب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک جنگل های بلوط اطراف شهر یاسوج (مطالعه موردی مناطق جنگلی سروک، پارک جنگلی و لته کار) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران