دکتر روشنا بهباش

دکتر روشنا بهباش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دکتر روشنا بهباش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم تالاب میانگران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
2 Bioaccumulation of Heavy Elements in the Organs of Red-Wattled Lapwing in Shadegan Wetland (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 12، شماره: 1
3 تالاب خرمشهر (ناصری) بررسی وضعیت پرندگان، انطباق با معیارهای انتخاب IBA - کنوانسیون رامسر و تعیین جایگاه حفاظتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
4 شناسایی تاثیر تغییرات کاربری اراضی از روستا به شهر بر تنوع پرندگان: مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار ناشی از چیدمان کاربری و پوشش زمین بر تنوع پرندگان در شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش مدلسازی، پایش و مدیریت آلودگی آب، خاک و هوا و صوت
2 اهمیت تالابهای مصنوعی ( مطالعه موردی : تالاب ناصری ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
3 بررسی اجمالی پیامدهای منفی جادهسازی بر حیات وحش و زیستگاهها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
4 بررسی ارتباط محیط زیست با کیفیت بهداشت خانواده در شهرهای اهواز و بابلسر (مرداد 1389) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
5 بررسی پوشش گیاهی منتخبی از تالاب های پارک ملی دز در دو فصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
6 بررسی تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی منتخبی از تالابهای پارک ملی دزدر دوفصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
7 بررسی رابطه بین طول و وزن تیلاپیای شکم سرخ ( Coptodon zillii ) با تجمع زیستی سرب ( Pb ) و آرسنیک ( As ) در تالاب شادگان (فصل بهار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
8 بررسی مفهوم مدیریت حیات وحش و مناطق حفاظت شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 زیستسنجی تخم فلامینگو بزرگ ( Phoenicopterus roseus ) و بررسی اجمالی عوامل تهدیدکننده بقای تخمها در تالاب شادگا ن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
10 مدیریت انرژی و بهره وری ملی در کشور ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
11 معرفی اجمالی جاذبه های گردشگری آبشارهای آرپناه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری