مهندس زهره کیانی فیض آبادی

مهندس زهره کیانی فیض آبادی دانشگاه سمنان

مهندس زهره کیانی فیض آبادی

دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تقاضای گردشگری در مجموعه های تاریخی آسیب دیده:مورد مطالعه: ارگ بم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
2 بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 20
3 تاثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
4 تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 24
5 عوامل موثّر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران(مورد مطالعه: شهرکاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنمایی تجربه زیسته مشکلات مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری از منظر کارکنان (مورد مطالعه: گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
2 بررسی رویکرد نظارتی مرجع قانونگذار احتیاطی انگلیس در حمایت از بیمه گذاران و ثبات سیستم مالی (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی بیمه و توسعه
3 شناسایی الگوهای مشارکت گروه های ذینفع در بازاریابی و برندسازی م قصد گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
4 شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران(مطالعه موردی : شهراصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
5 مدیریت بحران در سایت های گردشگری میراث یونسکو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 مروری بر تاثیر خوشایندی ادراک شده بر رضایتمندی در گردشگری خلاق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
7 مروری بر رابطه بین عملکرد راهنمای تور و رضایت گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
8 مروری بر نقش تجربه در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر