دکتر ابراهیم نجدگرامی

دکتر ابراهیم نجدگرامی دانشگاه ارومیه

دکتر ابراهیم نجدگرامی

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.