دکتر فرحناز حمدی هولاسو

دکتر فرحناز حمدی هولاسو مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

دکتر فرحناز حمدی هولاسو

مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان پوشش بذر چغندرقند با استفاده از پلیمر سنتز شده داخلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 بررسی امکان کشت زودهنگام چغندرقند با استفاده از بذر پوشش یافته با پلیمر سنتز شده حساس به دما در کرج (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 بررسی تأثیر پوشش بذر با پلیمز سنتز شده داخلی روی قوه نامیه و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر چغندرقند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
4 مقایسه استفاده از پلی وینیل الکل (PVA) و پلیمر طبیعی کربوکسی متیل سلولز (CMC) در پوشش بذر کلزا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران
5 مقایسه استفاده از پلیمرسنتزی شیمیایی و پلیمر طبیعی کربوکسی متیل سلولز در پوشش بذر کلزا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 مقایسه برخی صفات کمی و کیفی پنج رقم داخلی و خارجی چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 مقایسه طیف های ATR-FTIR کوپلیمریزاسیون وینیل استات- بوتیل آکریلات با آغازگرهای متفاوت (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
8 مقایسه میزان جذب آب دو رقم نخود پوشش یافته با پلیمر سنتز شده حساس به دما (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود