دکتر فریبا نقی پور

دکتر فریبا نقی پور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر فریبا نقی پور

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تاریخ کاشت و شاخص های زراعی- اقلیمی بر عملکرد دانه ارقام جدید گندم نان (.Triticum aestivum L) در منطقه گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 25، شماره: 1
2 اثر دما و مدت ذخیره سازی بر کیفیت آرد و ویژگی های رئولوژیکی خمیر در ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و ویژگیهای کیفیت دانه دو رقم گندم دوروم [Triticum turgidum L. ssp. durum (Desf.) Husn] (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 2
4 ارزیابی خصوصیات کیفی دانه چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در استان های تولید کننده گندم کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 2
5 ارزیابی کمی و کیفی ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) بهاره در تاریخ کاشت های مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 13، شماره: 2
6 ارزیابی ویژگی های کیفی دانه ارقام تجاری و لاین های امیدبخش گندم نان (.Triticum aestivum L) تولید شده در مزارع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 2
7 استفاده از آرد سویا و ارزن معمولی و جوانه زده بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دونات فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 20، شماره: 2
8 بررسی تاثیر افزودن پروتئین ایزوله سویا و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات کمی و کیفی کیک کم چرب و کم کلسترول ترکیبی (گندم – نخودفرنگی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 19، شماره: 1
9 بررسی تاثیر افزودن دانه چیا و نوشیدنی کامبوجا بر خصوصیات کمی و کیفی دونات تخمیری فراسودمند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 20، شماره: 1
10 بررسی کیفی، فنی و مالی بکارگیری الک های مختلف بر افت مفید و غیر مفید دانه ارقام گندم آبی و دیم در برخی استان های اقلیم معتدل کشور (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
11 تاثیر غلتک های نرم کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی های رئولوژیکی خمیر و نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
12 کیفیت دانه گندم نان آبی تولیدی کشاورزان در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران در سالهای زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 38، شماره: 1
13 گروه بندی تعدادی از ارقام تجاری گندم نان ( . Triticum aestivum L ) آبی در ایران بر اساس ویژگی های کیفیت دانه (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 2
14 گزینش لاین های امیدبخش گندم دوروم با توجه به عملکرد دانه و پایداری عملکرد با استفاده از روش های گرافیکی و شاخص های کیفیت (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 16، شماره: 3
15 گزینش لاین های جو لخت با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) در مناطق اهواز و داراب (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 2
16 مروری بر ابعاد تغذیهای و تکنولوژیکی دانه جو (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 4
17 ویژگیهای کیفیت دانه و رئولوژیکی خمیر وگروهبندی برخی ارقام تجاری گندم نان (.Triticum aestivum L) آبی بر اساس فرآورده های نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء خصوصیات شیمیایی و ویژگیهای حسی نان نیمه حجیم صنعتی با افزودن سبوس برنج بعنوان یک ماده عملگرا طبیعی و ارزان قیمت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 ارزیابی اثرپودرتفاله چغندرقند بعنوان یک منبع فیبری با ارزش دربهبود خصوصیات شیمیایی و کاهش ضایعات نان نیمه حجیم صنعتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی استخراج شده از گیاه نوروزک با پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 ارزیابی خصوصیات تصویری و بافتی کیک برنجی بدون گلوتن کم چرب حاوی بتاگلوکان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی دما، رطوبت نسبی و جنس لفاف بستهبندی بر میزان سفتی بافت و رنگ پوسته پیراشکی سرخشده (دونات) (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
7 ارزیابی کیفی ارقام گندم تولیدی زارعین در استان خوزستان در سال زراعی 1397-98 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 استفاده از تکنیک پردازش تصویر در ارزیابی تأثیر زمانهای مختلف تخمیر بر رنگ شوری کم نمک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 اصلاح خصوصیات بافتی، تصویری و حسی کیک فنجانی با استفاده از آرد شاه بلوط و امولسیفایر سدیم استیاروییل 2-لاکتیلات (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
10 امکان سنجی بهبود خصوصیات کیفی آرد با اصلاح شرایط و زمان نگهداری پس از برداشت دو رقم سرداری و مهرگان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
11 بررسی تاثیر اندازه ذرات آرد حاصل از رقم آبی مهرگان و دیم سرداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی تاثیر پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی بر خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره استخارج شده از گیاه کتان (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی اثر آرد سویا و جوانه گندم (جنین یا گیاهک) پیش فرآیند شده بر خواص کمی و کیفی کیک روغنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی اثر جنس لفاف بستهبندی، دما و رطوبت نسبی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بدون گلوتن سورگوم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
15 بررسی اثر زمان بخار دادن و پخت بر کاهش ضایعات و افزایش بازارپسندی نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 بررسی اثر سبوس برنج پیش فرآیند شده و آرد سویا بر بهبود رنگ و کاهش بیاتی نان باگت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
18 بررسی اثر عصاره آبی و متانولی پونه کوهی، نعناع فلفلی و آویشن شیرازی بر باکتری باسیلوس سرئوس (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
19 بررسی اثر یک نوع افزودنی صنایع آردبر و زمان تخمیر نهایی بر کاهش بیاتی و بهبود خواص فیزیکی نان ترکیبی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی امکان بهبود خصوصیات بافتی و رنگ پوسته و مغز نان با استفاده از ترکیبات جاذب الرطوبه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
21 بررسی امکان بهبود ویژگی های کیفی و نانوایی آرد طی نگهداری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
22 بررسی امکان تولید نان لواش با استفاده از مخلوط آرد گندم و سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
23 بررسی تاثیر افزودن امولسیفایر داتم و روش تخمیر دو مرحله ای بر خصوصیات کیفی نان بخارپز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 بررسی تاثیر ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاه نوروزک بر ماندگاری دونات تخمیری در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
25 بررسی تاثیر نوع آرد، میزان مخمر خشک و زمان تخمیر بر خصوصیات مکانیکی خمیر و ویژگیهای بافتی و حسی نان بربری (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
26 بررسی تاثیر نوع مخلوط کن، ضخامت خمیر و فر پخت بر کمیت و کیفیت نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 بررسی تأثیر زمان های مختلف تخمیر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی شوری کم نمک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 بررسی تجهیزات موجود نانوایی به منظور بهبود کیفیت نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
29 بررسی خصوصیات رئولوژیکی خمیر نان ترکیبی (آرد گندم-آرد سیب زمینی) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
30 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت بدون گلوتن کینوا با بکارگیری پیش تیمار فراصوت (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره آبی و الکلی استخراج شده از دو گیاه نوروزک و کتان تحتتاثیر میدان الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
32 بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره آبی و الکلی استخراج شده از گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) و تاثیر آن بر بهبود ماندگاری دونات تخمیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
33 بکارگیری امواج فراصوت در بهبود بافت و مقبولیت حسی کیک برنجی بدون گلوتن کمچرب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
34 بهبود ارزش تغذیه ای نان تست حاوی خمیرترش تهیه شده از پودر سنجد و هسته خرما (دریافت مقاله) همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
35 بهبود ارزش تغذیه ای و کاهش کلسترول کیک با استفاده از کنجاله ارده (دریافت مقاله) همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
36 بهبود ارزش تغذیه ای و ماندگاری دونات بدون گلوتن با افزودن سویا و ارزن معمولی و جوانه زده (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بهبود خصوصیات بافتی و حسی کیک بدون گلوتن با استفاده از پودر شیر سویا جهت تولید یک میان وعده رژیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
38 بهبود خصوصیات نان روتی با بکارگیری سیستم های پخت و و افزودن هیدروکلوئیدها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 تاثیر استفاده از آرد آمارانت در کیفیت نان بدون گلوتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 تاثیر فناوری پردازش غیرحرارتی فراصوت بر جوانهزنی غلات (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
41 تحلیل بافت داخلی و ارزشیابی حسی کیک برنجی بدون گلوتن کمچرب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
42 تعیین مقادیر استفاده از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب پذیری گلوتن با نشاسته در تهیه نان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
43 تعیین مقادیر استفاده و نحوه بکار گیری ویتامین های B و C به منظور بهبود خواص کیفی و کمی نان (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
44 تولید کیک کم کلسترول حاوی آرد سویا و جوانه گندم بعنوان یک میان وعده فراسودمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
45 تولید و افزایش ماندگاری نان بخارپز (نان مینتو) با اصلاح روش تخمیر و افزودن پلی ال (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 طراحی فرمولاسیون نان سنگک با آرد بلوط و برخی از بهبود دهنده ها به منظور بهبود خصوصیات کیفی و تغذیه ای (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 کاربرد پردازش تصویر و آزمون بافت سنجی در تعیین مقادیر استفاده از امولسیفایرها جهت تقویت ترکیب پذیری گلوتن با نشاسته (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
48 کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 کاهش ضایعات و بهبود کیفیت نان ترکیبی با ارزیابی دما و زمان پخت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
50 مقایسه اثر اسانس آویشن و اسطوخودوس در تصفیه آب آشامیدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
51 مقایسه اثر اسانس نعناع (Mentha Piperita) و رزماری (officinlis Rasmarinus) در میزان تصفیه آب آشامیدنی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 مقایسه اثر دو هموکتانت گلیسیرین و پروپیلن گلایکول بر رنگ پوسته و میزان تخلخل بافت نان ترکیبی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
53 یکسان سازی و تنظیم ویژگی های کیفی آرد به منظور بهبود کیفیت نان در نانوایی های سطح مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی