دکتر رسول کرمیانی

دکتر رسول کرمیانی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر رسول کرمیانی

دانشگاه رازی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تغییر اقلیم بر الگوی پراکنش و مطلوبیت زیستگاه سوسمار آذربایجانی Darevskia r. raddei (Boettger, ۱۸۹۲) (سوسماران: لاسرتیده) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 36، شماره: 3
2 اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش و مطلوبیت زیستگاه سمندر به شدت در خطر انقراض، Neurergus derjugini Nesterov, ۱۹۱۶ (دم داران: سالاماندریده): از دوره معاصر تا ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 46
3 بررسی فون سوسماران منطقه حفاظت شده ارسباران در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 5، شماره: 4
4 بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
5 ریخت شناسی و بافت شناسی پوست گکوی سنگی تیغه دار Cyrtopodion scabrum (Heyden, ۱۸۲۷) (سوسماران: گکونیده) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 4
6 مروری بر رده بندی و پراکنش گکوی انگشت برگی جنس Asaccus (سوسماران: Phyllodactylidae) در خاور میانه (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران دوره: 2، شماره: 1
7 مطالعه آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثلی نر آگامای استپی، Trapelus agilis (سوسماران: آگامیده) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 48
8 مطالعه تشریحی و بافت شناسی دستگاه تولیدمثلی ماده آگامای استپی Trapelus agilis (سوسماران: آگامیده) (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و رده بندی جانوران دوره: 2، شماره: 1
9 مطالعه ریخت شناسی جمجمه لاک پشت مهمیزدار Testudo graeca (Testudines: Testudinidae) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 2
10 مطالعه ساختار جمجمه در بزمجه بیابانی Varanus griseus (Daudin, ۱۸۰۳) (Sauria: Varanidae) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 11، شماره: 40
11 مطالعه فون مارهای شهرستان کنگاور، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
12 مقایسه ساختار تشریحی و بافت شناسی دستگاه ادراری در گونه های Laudakia nupta ، Trapelus agilis و Lacerta media (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر پراکنش و مطلوبیت زیستگاه سمندر به شدت در معرض خطر انقراض Neurergus derjugini Nesterov, ۱۹۱۶ (دوزیستان: سالاماندریده): از دوره معاصر تا ۲۰۳۰ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 ارزیابی پراکنش جغرافیایی و زیستگاه های مناسب برای اسکینک مارچشم دوخط Ablepharus bivittatus (Menetries, 1832) در ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 بررسی اسکلت محوری گونه Varanus nesterovi در ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی دی مورفیسم جنسی آگامای صخره زی ، (Sauria: Agamidae) Laudakia caucasia در فلات ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
5 بررسی ریخت شناسی و رژیم غذایی سوسمار صخره ای آناتولیایی Apathya cappadocica urmiana (سوسمارهاLacertidae) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 بررسی زیستگاه و پراکنش سوسمار انگشت شانه ای نیلسون Acanthodactylus nilsoni بومی ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 تبارزایی ملکولی اسکینک مار چشم، Ablepharus (Sauria: Scincidae) با استفاده از توالی یابی ژن Rrna 16s (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 دوشکلی جنسی در جکوی انگشت برگی Asaccus elisae (Werner,1895) از غرب ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
9 فون خزندگان استان کرمانشاه، غرب ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 گونه جدیدی از (Sauria: Gekkonidae) Carinatogecko از استان ایلام، غرب ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
11 نقش کوه های زاگرس در تنوع درون گونه ی و بومی زایی گگوی انگشت برگی Asaccus Dixon and Anderson, ۱۹۷۳ در ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران