دکتر علی تقوایی نیا

دکتر علی تقوایی نیا دانشیار دانشگاه یاسوج

دکتر علی تقوایی نیا

دانشیار دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش و مقایسه مدل رابطه علی بین تنیدگی تحصیلی ادراک شده و بهزیستی ذهنی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 22، شماره: 2
2 اثر بخشی مدل علی مبتنی بر بهزیستی مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول شهرستان اسلام آبد غرب (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 49
3 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ارتقاء سلامت روانی و کاهش نشخوار فکری زنان مطلقه (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
4 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مسئولیت پذیری و مهارت های مقابله ای مربیان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 2
5 اثربخشی الگوی تعلیمی بر کمک طلبی تحصیلی و بهبود روابط معلم -دانش آموز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
6 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر حافظه کاری و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 66
7 اثربخشی طرح واره درمانی بر نشخوار فکری و اهمال کاری دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
8 اثربخشی مداخله ی مبتنی بر آموزش مثبت بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
9 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشم انداز زمانی و رضایت از زندگی همسران شهیدان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
10 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشم انداز زمانی و رضایت از زندگی همسران شهیدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
11 بررسی تاثیر تحریم های آمریکا بر سلامت عمومی شهروندان ایرانی: نمونه موردی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 17، شماره: 1
13 پیش بینی اضطراب پژوهشی بر اساس کمک طلبی پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی در دوران شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 55
14 تاثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال گرایی منفی و خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 46
15 تاثیر هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود بر رضایت تحصیلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 59
16 تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 3
17 تحلیل روان سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 2
18 دشواریهای بین فردی در نوجوانان: تفاوتهای جنسی و سنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 28
19 رابطه ی بین الگوهای ارتباطی خانواده و هیجان های تحصیلی با نقش واسطه ای هویت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 10، شماره: 3
20 مشخصه های روان سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
21 نقش تعدیل کننده سبک های مقابله ای در رابطه بین سبک های دلبستگی با وسواس مرگ سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
22 نقش عدالت اخلاقی و توانایی های شناختی در پیش بینی تفکر انتقادی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
23 نقش فراشناخت اخلاقی در پیش بینی رفتارهای اجتماع یار (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 55
24 نقش معنویت و عاطفه مثبت در نگرش نسبت به مرگ سالمندان شهر یاسوج (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 1، شماره: 3
25 نقش میانجی گر راهبردهای مقابله ای در رابطه بین کژتنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 10، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای مشکل آفرین دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
2 پیش بینی تفکر انتقادی بر اساس احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان چرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
3 پیش بینی تفکر انتقادی بر اساس نشاط ذهنی در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان چرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
4 پیش بینی مسئولیت پذیری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان چرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
5 پیش بینی مسئولیت پذیری تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت در دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان چرام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی
6 تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سلامت روانی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
7 تاثیر رضایت از زندگی بر سلامت روانی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 تاثیر عاطفه مثبت بر سلامت روانی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 تاثیر عاطفه منفی بر سلامت روانی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
10 نقش کنشوری خانوادگی در پیش بینی سوءمصرف مواد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد