دکتر ناصر محمدی پور

دکتر ناصر محمدی پور دکترا تخصصی فیزیک نظری/ذرات بنیادی و نظریه میدان های کوانتومی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

دکتر ناصر محمدی پور

Dr. Naser Mohammadipour

دکترا تخصصی فیزیک نظری/ذرات بنیادی و نظریه میدان های کوانتومی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.