دکتر مرتضی لطیفیان

دکتر مرتضی لطیفیان استاد دانشگاه شیراز

دکتر مرتضی لطیفیان

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 10
2 بررسی تاثیر دادوستدی خودمهاری و جنسیت بر جو روانی- اجتماعی کلاس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی رابطه ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده با میزان اضطراب و افسردگی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانوادگی دانشگاهی و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری ارضای نیازهای روان شناختی پایه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی رابطه بین کمال گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی(با گرایش های علوم تجربی و ریاضی) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 3
7 بررسی رابطه سبک دلبستگی و سلامت روان با واسطه گری خلاقیت هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسنده گی بر کارکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی نقش واسطه ای ارزش تکلیف در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی و اهمالکاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
12 بررسی ویژگیهای روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 15
13 پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 21
14 پیش بینی جهت گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 1
15 پیش بینی کمال گرایی بهنجار و نوروتیک دختران توسط ابعاد کمال گرایی مادران و الگوهای ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 4
16 خصوصیات روانسنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی برای دوره ی سنی میانی کودکی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 16
17 رابطه صفات پنج عاملی شخصیت و ابعاد انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 4
18 رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 7، شماره: 4
19 رابطه هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 27
20 مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 1
21 نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
22 نقش میانجی گری تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 26
23 ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4