دکتر محمد رستگار

دکتر محمد رستگار دانشیار مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز

دکتر محمد رستگار

Dr. Mohammad Rastegar

دانشیار مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بهره‌وری انرژی با درنظرگرفتن عدم‌قطعیت در ساختمان‌ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
2 بررسی اثر مغناطواپتیکی فارادی در بلورهای مغناطوفوتونی یک بعدی با شبیه سازی المان متناهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اپتوالکترونیک دوره: 2، شماره: 2
3 بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با درنظرگرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 2
4 شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 62
5 کاربرد استخراج قواعد انجمنی در شناسایی علت خاموشی سیستم های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 11، شماره: 4
6 مدیریت مصرف انرژی خانگی با استفاده از یادگیری تقویتی چندعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی ساده به منظور پیاده سازی فرآیند نگهداری وتعمیرات قابلیت اطمینان محور در شبکه توزیع کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
2 ارزیابی اقتصادی اتوماسیون توزیع در نواحی اصفهان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با اجرای گسترده برنامه های پاسخ گویی بار خانگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
4 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با اجرای گسترده برنامه های پاسخگویی بار خانگی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
5 امکان سنجی پیاده سازی خانه هوشمند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
6 Deep Generative Convolutional Neural Network based Wind Turbines Condition Monitoring (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
7 بررسی اطلاعات خاموشیهای برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده شرکت توزیع نیروی برق شیراز با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
8 بررسی سیستم موجبر ـ کاواک ـ موجبر بلور فوتونیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
9 برنامه ریزی شارژ خودرو الکتریکی هیبریدی PHEVاز دیدگاه مشترک با در نظر گرفتن قابلیت تامین بار خانگی V2H (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 بهره برداری بهینه اقتصادی از شبکه های میکرو در محیط بازار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
11 پیش بینی عیوب پایدار در فیدرهای شبکه توزیع از طریق داده کاوی اطلاعات عملکردی ریکلوزرها در شرکت توزیع نیروی برق شیراز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
12 پیش بینی مصرف انرژی اولیه ایران با استفاده از ترکیب مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته و مدل خاکستری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند
13 تعیین ظرفیت بهینه پارکینگ های شارژ خودروهای الکتریکی به منظور بهبود قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با در نظرگرفتن قیدهای عملیاتی شبکه توزیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
14 جفت شدگی مدهای جایگزیده کاواک بلور فوتونیک به منظور ایجاد مد هدایت موجبر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
15 روشی نوین برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم توزیع با مدلسازی سلول خورشیدی دریک شبکه هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران