دکتر زهرا نیکخواه فرخانی

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی

دکتر زهرا نیکخواه فرخانی

Dr. Zahra Nikkhah-Farkhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی عملکرد مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ فرماندهی انتظامی خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 29
2 ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
3 پیش بینی پذیری رفتاراخلاقی پرستاران از فعالیت های مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
4 پیشایندهای رفتار نوآورانه کارکنان دانشی فعال در صنایع دارویی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 9
5 تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
6 تاثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 21
7 تبیین تجربه کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطه ویژگی های شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
8 تبیین مولفه های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
9 تحلیل عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
10 راه های تبلیغ عفاف وحجاب در فضای مجازی و اولویت دهی آن ها با رویکرد مدیریتی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 6، شماره: 23
11 کاربست تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل کارایی نسبی شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
12 مدل شایستگی فروشندگان بیمه برای تحقق مدیریت مبتنی بر شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
13 مولفه های رفتاراخلاقی پرستاران با بیماران برمبنای نظریه اخلاق فضیلت محور (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
14 نقش تعدیل گری تاب آوری در رابطه بین استرس شغلی و اختلافات خانوادگی در کارکنان شاغل در یگان های انتظامی مستقر در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 8، شماره: 30
15 نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تاثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
16 واکاوی مضامین راهبردی در سیاست‎ های کلی نظام: کاربرد چارچوب مضمون در سیاست پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی انشعابات غیرمجاز در شرکت آب و فاضلاب مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
2 آسیب شناسی فرآیند قرائت کنتور در شرکت آب و فاضلاب مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
3 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در شعب بیمه شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
4 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بررسی میزان استرس شغلی کارکنان در دومحیط اداری و صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
6 تاثیر ادراک از رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان برای نوآوری شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی،تریز(TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
7 تاثیر پرداخت مبتنی بر شایستگی بر خلاقیت کارکنان با نقش تسهیل گری نیازهای روانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
8 تاثیر پرداخت مبتنی بر شایستگی بر خلاقیت کارکنان با نقش تسهیل گری نیازهای روانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 تاثیر عجین شدن شغلی بر رابطه میان سبک رهبری خدمتگزارو رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 تببین تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکتهای خدماتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
11 رابطه منابع قدرت مدیران با تعهد به تغیرات سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت صنعت بوم گردشگری ایران با روش TOPSSIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
13 نقش مدیریت شهری در تحقق شهر تاب آور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
14 واکاوی چالشها و راهکارهای حوزه گردشگری کشور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها