دکتر مسلم باقری

دکتر مسلم باقری دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

دکتر مسلم باقری

Dr. Moslem Bagheri

دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی در روند شکل گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 4، شماره: 2
2 ارائه تحلیل جامع از انگیزش اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 34
3 ارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
4 الگوی شغل از دید اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 2
5 الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 48
6 Identifying and prioritizing strategies for Iran’s medical tourism development (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 17، شماره: 1
7 Mediatory Role of Mental Health in the Relationship between Emotional Intelligence, Commitment to Ethical Principles, and Organizational Spirituality (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 6، شماره: 3
8 Reasons, Opportunities, Challenges and Solutions for Women’s Employment in the Tourism Industry of Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 3، شماره: 2
9 The Relationship between Psychological Capital and Job Performance: The Mediating Role of Psychological Empowerment (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 3
10 بررسی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی در رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 42
12 بررسی نقش میانجی گری نشاط سازمانی در رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 22
13 پیامدهای جامعه شناختی گردشگری در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 7، شماره: 14
14 تبیین راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
15 تبیین عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
16 تبیین مسایل صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
17 تبیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فعل اخلاقی همگانی در سازمانها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
18 تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری موثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاههای کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
19 تعهد مدیران بخش دولتی در نظام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 83
20 رابطه هوش فرهنگی و عملکرد شغلی: نقش میانجی رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
21 شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 19، شماره: 1
22 شناسایی اولویت های اجرایی دولت سیزدهم در راستای توسعه صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 42
23 شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت پژوهشگران حوزه منابع انسانی صنعت نفت کشور (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 2، شماره: 7
24 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقاء کسب وکارهای گردشگری و مهمان نوازی در پساکرونا (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
25 شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر در ارزیابی عملکرد دانش گران شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی: یک شرکتICT) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 1
26 طراحی الگوی انگیزش کارکنان مبتنی بر سیره حضرت علی علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 2
27 طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون سپاری فعالیت ها(مورد مطالعه: شرکت صنایع اپتیک اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 3
28 طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمدابراهیم همت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 71
29 طراحی مدل اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر مدیریت زنجیره نتایج (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
30 طراحی مدل سنجش اثربخشی دانشگاه های سازمانی دولتی (مورد مطالعه: مرکز علمی کاربردی کارخانه های مخابراتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 2
31 طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 3
32 طراحی و تبیین الگوی تصمیم گیری مدیران جهادی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 3
33 طفره روی اجتماعی: ارایه الگویی برای اندازه گیری عوامل موثر بر آن در تیم های تولید دانش علوم انسانی (با تاکید بر پایان نامه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 3
34 مدل توسعه اکوتوریسم در ایران: ابعاد و استراتژی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 57
35 مدیریت استعدادها در صنعت نفت ایران: عوامل اثرگذار و راهبرد کلان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شرکت های دانش بنیان واقع در پارک های علم و فن آوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
2 ارائه مدلی توسعه یافته برای تصمیمگیری جهت برونسپاری فعالیتها در سازمانها بر مبنای مدلهای موجود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
3 از انقلاب صنعتی چهارم تا صنعت گردشگری ۴.۰ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 الزامات پیاده سازی دورکاری در سازمانها در دوران شیوع ویروس کرونا در سازمان های دولتی گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
5 اولویت بندی فرآیندهای موجود در نت پالایشگاه شیراز باتکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 بررسی تاثیر ارگونومی محیطی بر استرس شغلی مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
7 بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر چابکی منابع انسانی (مورد مطالعه: مناطق شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
8 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر چابکی منابع انسانی (مورد مطالعه: مناطق شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
9 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی مدیران دانشگاهها مورد مطالعه: دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
10 بررسی کاربردهای فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
11 بررسی میزان تناسب سبک شخصیتی و رشته تحصیلی دانشجویان بر اساس مدل مایرز- بریگزمورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
12 بررسی میزان سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
13 بررسی نقش میانجی گری دلبستگی شغلی در رابطه بین عدالت سازمانی و وجدان کاری (مورد مطالعه: استانداری فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
14 بررسی هوش هیجانی دانشجویان و رابطه آن با عملکرد تحصیلی مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
15 تبیین پیامدهای اشتغال زنان در ایران با استفاده از روش کیفی فراترکیب (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
16 تحلیل جامع ابعاد استرس شغلی در بین کارکنان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
17 شناسایی چالش های شغلی مدیران دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 شناسایی شایستگیهای مورد نیاز مدیران در سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
19 مدیریت توسعه پایدار صنعت گردشگری با استفاده از تیوری محدودیت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری