دکتر محمود رامشینی

دکتر محمود رامشینی

دکتر محمود رامشینی

Dr. Mahmood Ramshini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل تاثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 1
2 تحلیل دورههای رونق و رکود بازارسهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 4
3 طراحی و تبیین مدل ادراک دانشجویان از شناسه دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج مدل بهینه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مارکوف -سوییچینگ (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
2 استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام مبتنی بر نظریه علامت دهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
4 تحلیل پویایی های چرخه های بازار سهام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 تفکر سیستمی، عامل پایداری مدل های کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
6 حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
7 رویکرد ناپارامتریک در تحلیل چرخه های بازار سهام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 عبرت آموزی و تجربه آموزی سازمانی مدیران از منظر اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی