دکتر محمد جواد عبداللهی

دکتر محمد جواد عبداللهی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دکتر محمد جواد عبداللهی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال پذیری انواع قراردادهای لیسانس با تاکید بر رویه قضایی امریکا (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی جایگاه حق تقدم ناشی از استفاده در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 20، شماره: 1
3 پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 17، شماره: 47
4 تحلیل معیارهای احراز اصالت آثار معماری در حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 18، شماره: 1
5 حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 10، شماره: 2
6 شرط عدم چالش اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش قانون حمایت خانواده در طلاق زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
2 تاملی بر مفهوم نظم عمومی در حقوق خصوصی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
3 تحلیل قانون جدید حمایت خانواده در رابطه با حضانت فرزند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
4 تحلیل قانون جدید حمایت خانواده در رابطه با حضانت فرزند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
5 تحلیلی بر ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو
6 حریم خصوصی و مصادیق آن در حقوق خانواده ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده
7 خلاهای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده
8 مسئولیت مدنی و قلمرو اختیارات دولت در وضع محدودیت های کرونایی (نگاهی به نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل) (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
9 واکاوی اصول حقوقی حاکم بر تحکیم نظام خانواده در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده
10 واکاوی قلمرو اصل حاکمیت اراده زوجین در امر طلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق خصوصی نوین با محوریت تحکیم خانواده