دکتر محمود شیخ

دکتر محمود شیخ استاد دانشگاه تهران

دکتر محمود شیخ

Dr. Mahmoud Sheikh

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای (tDCS) قشر بینایی بر اکتساب و ماندگاری عملکرد حرکتی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 8، شماره: 2
2 اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
3 اثر کانون توجه درونی و بیرونی بر نوسان در تکالیف قامتی و فراقامتی در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 36
4 اثر هشت هفته اسب درمانی روی انواع پرخاشگری در نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از مقیاس خصومت و پرخاشگری کودکان: کنشی/ واکنشی( سی شارپ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
5 اثر هفت هفته حرکات کششی استاتیک همسترینگ بر انعطاف پذیری و سرعت بازیکنان نوجوان فوتبالیست (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 1، شماره: 1
6 اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی آرام بر تعادل و راه رفتن در شرایط تکلیف دوگانه در بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 47
7 اثربخشی قابلیت محیط (فراهم سازها) روی مهارت های فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 14
8 ارائه مدل مفهومی توسعه سواد بدنی در ایران: بکارگیری نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 25
9 افزایش اختلالات تغذیه و نقش آنها در بروز اضطراب اجتماعی اندام درمردان فعال مسن (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 3
10 The Role of Visual Search Behavior and the Verbal Report in Anticipation Skill of Skilled and None-Skilled Badminton Players in Smash Hits (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
11 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با تصویر بدنی و اختلالات تغذیه در بین ورزشکاران تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
12 بررسی ارتباط پرخاشگری با سرسختی روانشناختی در بین مربیان و ناجیان استخرهای ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 1
13 بررسی رابطه اختلالات رفتاری، راهبردهای مقابله ای و هوش هیجانی در ورزشکاران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 17
14 بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ایرانی و ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
15 تاثیر اطلاعات افزوده ویدئویی انتخابی و اجباری بر یادگیری حرکتی شوت جفت بسکتبال: با تاکید بر نظریه نقطه چالش (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 32
16 تاثیر بازخوردهای عمومی در مقابل بازخوردهای خاص بر یادگیری مهارت های حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 4، شماره: 1
17 تاثیر بازی درمانی بر مهارتهای اجتماعی و رفتارهای کلیشهای پسران ۷ الی ۱۰ سال مبتلا به اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 2
18 تاثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
19 تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
20 تاثیر تغییرات وابسته به سن و آگاهی صریح و ضمنی بر عملکرد و تحکیم توالی حرکتی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 1
21 تاثیر تک جلسه تمرین کاتسو بر فاکتور های رشد igf۱ و سلولهای ماهواره ای در تکواندوکاران دختر و پسر شهر تهران (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 7
22 تاثیر تکلیف دوگانه، مجرد و ترکیبی بر راهرفتن زنان سالمند با تجربه افتادن و بدون تجربه افتادن (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
23 تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر کنش های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 3
24 تاثیر تمرین هوازی بر حافظه ارقامی و تصویری افراد مبتلا به سندروم داون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 5، شماره: 2
25 تاثیر تمرینات منتخب اگزرگیم بر مهارت های حرکتی در کودکان با سندرم داون (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 11
26 تاثیر تمرینات منتخب اگزرگیم بر مهارت های حرکتی و رفتارهای کلیشه ای در کودکان با اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 11
27 تاثیر تمرینات وی فیت بر ویژگی های فراشناختی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 2، شماره: 3
28 تاثیر تمرینات یوگا و پیلاتس بر توانش حرکتی زنان سالمند درزمان همه گیری کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 3
29 تاثیر دو روش برنامه تمرینی حرکتی و بازی های کامپیوتری بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال سندرم داون (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 45
30 تاثیر دوروش تدریس کودک محور و معلم محور بررشد حرکتی درشت دانش آموزان پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 42
31 تاثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
32 تاثیر قابلیت محیط (فراهم سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 30
33 تاثیر قابلیت محیط (فراهم سازها) روی توجه و حافظه دانش آموزان دارای اختلالات ذهنی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 1
34 تاثیر ورزش هوازی بر اجرای تکلیف دوگانه و کارکرد اجرایی در میان بیماران اسکیزوفرنی مرد با اختلال افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 7، شماره: 1
35 تاثیر ورزش یوگا بر عملکرد شناختی زنان میانسال با نقص شناختی خفیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 5، شماره: 2
36 تاثیر یک دوره آموزش بدمینتون بر جبران فعالیت های بنیادی در کودکان مبتلا به عقب ماندگی حرکتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 3
37 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی بر بهبود مهارت های دست کاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
38 تاثیر یک دوره تمرین درمانی در آب بر تعادل افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
39 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی با حجم متفاوت بر کارکردهای اجرایی و BDNF کودکان اوتیسم (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 5
40 تأثیر تمرین خود مختاری بر انگیزۀ ورزشی و حمایت خودمختاری ادراک شده در دانش‌آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 31
41 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه سرسختی ذهنی ورزشی SMTQ (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
42 روایی و پایایی و هنجاریابی نسخه فارسی آزمون بینایی-حرکتی-۳ (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 4، شماره: 1
43 گونه شناسی تفاسیر عرفانی در موضوع حروف مقطعه قرآن (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 49، شماره: 1
44 مطالعه اثر ویژگی های اپ های ورزشی بر نگرش و رفتار فعالیت بدنی بانوان شهرستان علی آباد کتول (دریافت مقاله) نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
45 مقایسه اثر بخشی مداخلات دیجیتالی و تحریک الکتریکی بر کارکردهای اجرایی و مهارت های روانی ورزشکاران با و بدون ADHD (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
46 مقایسه اثربخشی تمرینات واقعیت مجازی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) بر تبحر حرکتی، یکپارچگی بینایی- حرکتی و مهارت های عصب روانشناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 1
47 مقایسه برنامه بازی های بومی- محلی و طناب زنی بر میزان رشد مهارت های حرکتی ظریف کودکان ۶ تا ۸ سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 3، شماره: 1
48 مقایسه تاثیر تمرینات تای چی و پیلاتس بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد مبتلا به پارکینسون (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 2
49 مقایسه سلامت روانی در مردان سالمند دارای سطوح متفاوت فعالیت ورزشی هفتگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 5
50 مقایسه یادگیری ضمنی توالی حرکتی در کودکان با و بدون اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 6
51 موافقان و مخالفان عرفان در حوزه علمیه قم (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 53، شماره: 2
52 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه «رفتارهای اجتنابی ناشی از ترس از افتادن» در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) قشر بینایی بر اکتساب و ماندگاری عملکرد حرکتی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی
2 اثر شنا با دلفین بر مهارت های حرکتی ظریف منتخب سرعت پاسخ و کنترل بینایی-حرکتی کودکان 8 ساله با اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
3 اثر معنویت در محیط کار، استقلال شغلی و عزت نفس سازمانی بر فرهنگ یادگیری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
4 اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و تعادلی بر تعادل پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 ارتباط بین فعالیت بدنی با عملکرد شغلی و خودکارآمدی پرستاران زن بیمارستان های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 بررسی تاثیر ساعات زنگ ورزش بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی
7 بررسی تأثیر ساعات زنگ ورزش بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
8 بررسی تأثیر ساعات زنگ ورزش بر تصویر و توده ی بدنی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
9 بررسی مقایسه ای مدل ساعت شنی گالاهو و استعاره کوه رشدحرکتی کلارکو متکالف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
10 تاثیر بازخوردهای عمومی در مقابل بازخوردهای خاص بر یادگیری حرکتی در کودکان 7 تا10 ساله بدون اختلال حرکتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 تاثیر بازی بومی محلی منتخب بر تعادل پویای دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
12 تاثیر برنامه حرکتی برخود پنداره ورزشی دانشجویان در یک دوره آموزشی درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
13 تاثیر فعالیت های بدنی منتخب بر خودپنداره بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ ساله دختر (دریافت مقاله) اولین همایش مجازی ملی یافته های نوین در تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی
14 تاثیر فعالیت های بدنی منتخب بر خودپنداره بدنی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 ساله دختر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
15 تاثیر یک دوره کوهنوردگی هفتگی بر افسردگی و اضطراب معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران
16 تاثیرهشت هفته تمرینات پیاده روی منظم برمیزان سلامت روان و شادکامی دختران نوجوان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
17 تأثیر فعالیت های ورزشی بر میزان عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
18 تأثیر یک دوره برنامه حرکتی منتخب بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
19 تأثیر یک دوره تمرین منتخب ورزشی بر تعادل دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
20 تدوین نورم ملی سیاهه اختلال هماهنگی رشدی کودکان 3 تا 5 سال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
21 توصیف هویت ورزشی بازیکنان نخبه قایقران ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
22 مقایسه اثر بازخورد جنسیت مربی (زن و مرد) بر دختران ورزشکار در اکتساب، یادداری و انتقال در یک مهارت حرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
23 مقایسه جهت گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاههای کرمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
24 مقایسه سلامت روانی دانش آموزان دختر رشته ی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
25 مقایسه سلامت عمومی دانش آموزان پسر فعال و غیر فعال پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهرستان بابل (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
26 مقایسه عزت نفس دانشجویان رشته تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
27 مقایسه هویت ورزشی دررشته تیمی کاناپولو و رشته انفرادی کاراته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
28 موانع مشارکت نابینایان در ورزش در شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
29 نقش اعتماد سازمانی در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
30 نقش رهبری تحول آفرین در خودکارآمدی و نگرش حرفه ای به تدریس معلمان تربیت بدنی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه