دکتر سیدسعید محتسبی

دکتر سیدسعید محتسبی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر سیدسعید محتسبی

Dr. SeyedSaeed Mohtasebi

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فرکانس های بحرانی اندام های بدن راننده تراکتور (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 2
2 اثر ارتعاشات حمل و نقل بر روی مدول الاستیسیته هندوانه رقم کریمسون سوئیت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
3 ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد بخش خردکن یک دستگاه کاه خردکن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
5 ارزیابی غیرمخرب کیفیت کیوی رقم ابوت با استفاده از بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
6 ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
7 استخراج نقشه سه بعدی از محیط گلخانه و تشخیص و جداسازی گلدان ها با استفاده از بینایی استریو (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
8 استفاده از تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رسیدگی خرمای شاهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
9 استفاده از سامانه ماشین بویایی به منظور تشخیص تقلب در زیره کوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 3
10 امکان سنجی تشخیص زمان فحلی گاو مبتنی بر شیر با استفاده از سامانه بینی الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
11 امکان سنجی کاربرد یک سامانه بینی الکترونیک برای کیفیت سنجی هوای کوره پخت ضایعات کشتارگاه طیور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 4
12 برآورد میزان شمارش کلى میکروبى میگوى پرورشى (گونه وانامى) به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 3
13 براورد تاثیرهای محیط زیستی تولید محصول های کشاورزی در سبد غذایی ایرانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی آزمایشگاهی توانایی حسگرهای فراصوتی در تعیین جهت و موقعیت روبات های متحرک برای کاربردهای گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
15 بررسی ارتعاشات موتور تراکتور MF۲۸۵ بر اثر ترکیبات مختلف سوخت بیودیزل، بیواتانول و دیزل به کمک سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 2
16 بررسی تاثیر نانو ذرات روی خواص روغن موتور و میزان عملکرد آن در کاهش سایش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 24، شماره: 24
17 بررسی تحلیلی وضعیت مکانیزاسیون تولیدات زراعی و باغی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی عملکرد سامانه بینی الکترونیکی در طبقه بندی پنج نوع گیاه دارویی بومی ایران از راسته نعناسانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی کیفیت گوشت و روغن مصرف شده در ناگت مرغ با استفاده از بینی الکترونیکی و پردازش تصویر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 54، شماره: 2
20 بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
21 بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
22 پایش پارامترهای موثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 4
23 پایش پارامترهای موثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 10، شماره: 4
24 پیاده سازی و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
25 پیش بینی و شناسایی حوزه های اصلی مشاغل سبز مورد نیاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 17
26 تاثیر جرم راننده بر سلامتی و آسایش او و مدت زمان مجاز رانندگی در سه نوع تراکتور متداول در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
27 تاثیر جرم راننده بر سلامتی و آسایش او و مدت زمان مجاز رانندگی در سه نوع تراکتور متداول در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
28 تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 2
29 تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
30 تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
31 تکنیک تصویر برداری ابرطیفی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
32 تلفیق منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدیریت هزینه - زمان - کیفیت در واحدهای شالی کوبی مدرن شهرستان رشت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 4
33 توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه‌هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس‌های لیمو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
34 توسعه یک سامانه ترکیبی جدید به منظور تشخیص بیماری های برگ درخت سیب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
35 توسعه یک سامانه زبان الکترونیک مبتنی بر الکترود گلسی کربن به منظور کمیت سنجی اسید اسکوربیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
36 ساخت و توسعه یک سامانه ی ماشین بویایی در ترکیب با روش های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
37 شبیه سازی ارتعاشات موتور دیزل با مخلوط های سوخت بیودیزل و دیزل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 23، شماره: 23
38 شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 4
39 شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
40 شناسایی برگ ارقام سیب با تکنیک پردازش تصویر و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
41 شناسایی مواد غذایی ایرانی در تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 54، شماره: 3
42 طبقه بندی عسل های با منشا گیاهی مختلف با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 3
43 طبقهبندی ارقام مختلف برنج ایرانی و برنج تقلبی بر اساس ترکیبات فرار شناسایی شده با روش بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 3
44 طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) به منظور پایش رسیدگی موز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
45 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 2
46 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 2
47 کاربرد بینی الکترونیک جهت پایش و استخراج الگوی پیش بینی وضعیت هاضم بیوگاز آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 4
48 کاربرد شبکههای هوش مصنوعی و استنتاج عصبی فازی تطبیقی برای تعیین محتوای رطوبتی برگ چای سبز براساس پارامترهای رنگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
49 مدل سازی دینامیکی و تحلیل مکانیزم جدید کنترل خودکار سرعت زاویه ای محورهای دوار (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 2
50 مدل سازی و بهینه سازی در سیستم مدیریت پسماند جامد شهری با رویکرد کاهش انتشارات- مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
51 مروری بر فناوری های نوین بوم سازگار در کشاورزی هوشمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 1
52 مطالعه و شبیه سازی سینتیک خشک شدن ورقه های خرما در یک خشک کن ترکیبی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
53 مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج قنبری و شاهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
54 مقایسه سه وضعیت بازتابشی، عبوری و تقابلی در تعیین غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
55 مکان‌یابی و ایجاد نقشه هم‌زمان در محیط گلخانه با استفاده از بینایی استریو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشگاهی رگولاتور فشار سوخت موتور پیکان انژکتوری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 آنالیز شبیه سازی و تست شیر کنترل فشار موتور انژکتوری پیکان 1600cc و تعیین پارامترهای حساس سیستم (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
3 آنالیز فرکانس های غالب اندام های بدن راننده تراکتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 آنالیز و شبیه سازی رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار matlab (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
5 آینده نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رشد فناوریها در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 ارائه مدل شبیه سازی رایانه ای برای سیستم کنترل خودکار خشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 ارائه یک روش جدید برای تخمین هزینه به موقع انجام نشدن عملیات مبتنی بر قابلیت اطمینان تراکتورهای فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) در تشخیص آسیب های پوستی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 استخراج شاخص های رنگ محصول با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 استفاده از بینی الکترونیکی در ارزیابی کیفیت کیوی رقم هایوارد به کمک تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
11 استفاده از ماشین بینایی جهت جداسازی علفهای هرز از محصول اصلی بمنظور استفاده دردستگاه وجین کن خودکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
12 افزایش قابلیت انتقال حرارت روغن موتور به کمک نانوافزودنی ها (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
13 امکان سنجی استفاده از زبان الکترونیک در شناسایی زعفران اصلی از تقلبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 امکان سنجی استفاده از مشخصه بو در پیش بینی سفتی میوه کیوی بصورت غیر مخرب به کمک ماشین بویایی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
15 انتخاب مناسب ترین مدل ریاضی برای مدلسازی سینتیک خشک شدن موز در روش لایه نازک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
16 انتقال وزن اتوماتیک روی تراکتور ارائه طرحی نوین در زمینه کنترل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
17 اندازه گیری سختی و مقاومت فیبر تنه درخت خرما نسبت به ضربه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
18 بررسی اثر متقابل پارامترهای مختلف در عملکرد خشک کن الکتروهیدرودینامیک بااستفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
19 بررسی استحکام نقطه جوش اتصال دهنده ورق های فولادی تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
20 بررسی استفاده از سامانه ترکیبی ماشین بویایی و ماشین بینایی جهت تشخیص دی اکسیدگوگرد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
21 بررسی انرژی مصرفی و حد تسلیم نقطه ی اتصال ورق های فولادی تحت بارگذاری استاتیکی جوش نقطه ای (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
22 بررسی تاثیر خشک کردن بر روی تغییر ابعاد(قطرهای) لایه های نازک سیب با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
23 بررسی تعیین هزینه و پاسخ مکانیکی انواع جوش نقطه ای بر مبنای استانداردهای مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
24 بررسی جایگاه و لزوم تدوین استانداردهای شایستگی و مشاغل سبز در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
25 بررسی عملکرد الگوریتم های کنترل فازی و تناسبی در هدایت خودکار یک روبات گلخانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 بررسی قدرت تشخیص آرایه حسگری در سامانه ماشین بویایی به منظور طبقه بندی مراحل رسیدگی موز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 بررسی و تعیین شاخص های انرژی برای تولید سیب درختی در استان آذربایجان غربی، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
28 بررسی و مدل سازی تغییرات قهوه ای شدن لایه های نازک سیب در طی خشک شدن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
29 بررسی وضعیت ماشین های کشاورزی با استفادها ز آنالیز ذرات فرسایشی و روانکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
30 بررسی ومقایسه روش های نوین تشخص خاک های الوده به مشتقات نفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
31 بهینه سازی زاویه شیب سطوح دریافت کننده انرژی خورشید به منظور دریافت حداکثری انرژی (مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
32 پارامترهای اولیه طراحی ماشین اتوماتیک فر آوری میوه انار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
33 تاثیر جرم راننده بر سلامتی و آسایش او هنگام رانندگی با تراکتور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
34 تحلیل نیروی پوسته محور جلویی تراکتور میتسوبیشی MT250D تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
35 تربیت و آموزش کارشناس مربی مشاغل سبز با تمرکز بر مدیریت مصرف آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36 تشخیص بیماری قارچی (افلاتوکسین) پسته با استفاده از سامانه بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
37 تشخیص بیماری های برگی درخت بادام با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
38 تشخیص بیماری های برگی درخت سیب با استفاده از تکنیک آنالیز تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
39 تشخیص عارضه خشکیدگی خوشه خرما در خرمای مضافتی با استفاده از اسپکتروسکوپی NIR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
40 تشخیص و طبقه بندی شکلات های تلخ با درصدهای متفاوت کاکائو با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
41 تعیین بهترین شرایط خشک کردن برگه چای سبز با در نظر گرفتن کمترین میزان تغییر رنگ در محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
42 تعیین تابع قابلیت اطمینان تراکتورهای مسی فرگوسن 285 فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
43 تعیین چربی شیر با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
44 تعیین سن مناسب جایگزینی تراکتورهای مسی فرگوسن 285 فعال درکشت و صنعت دعبل خزاعی خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
45 تعیین مقاومت فشاری موازی و عمود برالیاف فیبر تنه درخت خرما (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
46 تعیین وضعیت بهینه جمع‌آوری طیف NIR در اندازه‌گیری غیرمخرب رطوبت خرمای مضافتی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
47 توسعه الگوریتم تشخیص محل برش سر و شکم ماهی قزل آلا برای استفاده در دستگاه تمیز کن ماهی با استفاده ازروش پردازش تصویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
48 توسعه سامانه کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) برای ماشین بستهبندی سبزیجات تازه (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
49 خواص فیزیکی شلیل برای توصیف بهترین گزینه های پس از برداشت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
50 سامانه ردیابی دو محوره خورشید بر مبنای محاسبات نجومی حرکت زمین (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
51 شبیه سازی ارتعاشات یک موتورشش سیلندر دیزل با استفاده ازمخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
52 شبیه‌سازی و ارزیابی مدل ارتعاشی بدن انسان و صندلی تراکتور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
53 ضریب انرژی برای تولید گندم آبی ضریب انرژی مستقیم و غیر مستقیم برای کاشت و داشت (کوددهی و آبیاری) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 طراحی ، ساخت و تست دستگاه کنترل دمای آب موتور برای ازمایشگاههای موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
55 طراحی نرم افزار ویژه برای انجام محاسبات مربوط به سیستم های فرمان هیدرولیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
56 طراحی و ارائه یک مکانیزم جدید و قابل تنظیم برای کپه کاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
57 طراحی و تحلیل کمبینات چیزل زیرشکن مجهزبه غلتک خاکنشان به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
58 طراحی و شبیه سازی سینماتیکی و دینامیکی دستگاه خودکار تمیز کن ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
59 طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم کنترل خودکار دور فن خشک کن خورشیدی همرفت اجباری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
60 طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در داخل گلخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
61 طراحی، ساخت و ارزیابی یک سیستم هشدار دهنده واژگونی تراکتور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
62 کاربرد روش ها و فناوری های مختلف در تشخیص پاتوژن های موجود در اب مواد غذایی ومحیط زیست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
63 کاربرد سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) به عنوان ابزاری غیرمخرب در طبقه بندی مراحل رسیدگی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
64 کاربرد سیستم ااستنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی محتوای رطوبتی برگه چای سبز در حین خشک شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
65 کاربرد نانو ساختارهای لوله‌ای در روغن موتور به عنوان افزودنی‌ ضد سایش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
66 کنترل پیوسته فرآیند خشک شدن درخشک کن های خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
67 مدل سازی و نحوه محاسبه مقادیر اجتناب شده هزینه، انتشارات و انرژی در سیستم مدیریت پایدار پسماند جامد شهری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
68 مدلسازی سینتیک خشک شدن برگه چای سبز و تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
69 مدیریت دانش در نت و پیاده سازی سیستم پشتیبان تصمیم در نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
70 مروری بر استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
71 مروری بر انتقال حرارت توسط نانو سیالات و بررسی امکان استفاده از آنها در رادیاتور تراکتور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
72 مروری بر روش های قابل استفاده در تشخیص بیماری های گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
73 مطالعه آزمایشگاهی افزایش ضریب انتقال حرارت سیستم خنک کاری تراکتور با استفاده ازفن آوری جدید نانوسیالات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
74 مطالعه تغییرات ویژگی های مربوط به شکل و اندازه ورقه های نازک میوه خارک در یک خشک کن هیبریدی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفتی مجهز به سامانه پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
75 معرفی و بررسی کاربرد تکنیک تلفیق داده ها در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
76 مقایسه مدلهای ریاضی پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیرات تراکتورهای کشاورزی ایران با سایر مناطق جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
77 ویژگی های خمشی و برشی شاخه درخت انگور و زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون