مهندس مریم نقی پور

مهندس مریم نقی پور پژوهشگر تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد

مهندس مریم نقی پور

Maryam Naghipour

پژوهشگر تخصصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.