دکتر مصطفی رضائی

دکتر مصطفی رضائی استاد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند

دکتر مصطفی رضائی

Dr. Mostafa Rezaei

استاد مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر گلیسرول در قطعه های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 36، شماره: 2
2 بررسی تجربی تاثیر نانو گرافن اکسید عامل دار بر روی خواص مکانیکی چسب اپوکسی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 4
3 بررسی تجربی دینامیک فوم شدن و ریزساختار سلولی نانوکامپوزیتهای پلی استایرن/نانوسیلیکا/نرمال پنتان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 2
4 تثبیت کاتالیزگر متالوسن بر نانوسیلیکای دودی برای تهیه پلی اتیلن بدون گره خوردگی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حرارتی شبکه پلیمری اکریلآمید در تولید پودر نانومتری آلومینا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 Cell structure, thermal properties and flammability of extruded non-crosslinked LDPE/ Cloisite 20A nanoclay foams (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
3 Crystallization Kinetics of UHMWPE/PET Composite (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 Effect of methylmetacrylate units on the non-isothermal degradation kinetics of St-MMA copolymers (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 Expansion Characteristics of Expandable Styrene/Methyl Methacrylate Copolymer Beads: The Effects of Molecular Weight and Particle Size Distribution (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
6 Expansion Characteristics of Expandable Styrene/Methyl Methacrylate Copolymer Beads: The Effects of Monomer Composition and Cell Modifying Aid (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
7 Expansion Characteristics of Expandable Styrene/Methyl Methacrylate Copolymer Beads: The Effects of Monomers Composition and Cell Modifying Aid (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
8 Fracture behavior and morphology of PMMA-organoclay nanocomposite bone cement (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
9 Isokinetic Relationships to Evaluate Thermal Degradation Kinetics Parameters of MMA-St Copolymer and EPS Lost Foams (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 Mechanical properties of anisotropic low density rigid polyurethane/organoclay nanocomposite foam (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
11 Melt-crystallization behavior and non-isothermal crystallization kinetics of UHMWPE/HDPE/MWCNTs nanocomposite (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
12 Migration and Mechanical Properties of Soft Poly vinyl chloride(S-PVC) Plasticized with Epoxidized Soybean Oil (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 Numerical simulation of heat transfer and fluid flow of molten metal in lost foam casting (LFC) process (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 Optimization of LDPE/UHMWPE Blend Foaming Process by Experimental Design Overall Evaluation Criteria (OEC) Method (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 Physical-Mechanical Properties of Polyurethane-Polyisocyanurate Organoclay Nanocomposite Foams (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
16 Study on the Microstructure and Mechanical Properties of LDPE/UHMWPE Solution Blend Foams (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
17 The effect of foam processing conditions on the foaming dynamics of MMA-St copolymer (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
18 The Effect of Immersion Time and Temperature on the Rate and Degree of Crosslinking of PVC Nanocomposite Foams (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
19 The Effect of Processing Parameters on the Thermal Conductivity of LDPE/UHMWPE Blend Foams (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
20 The Effect of Rheological Properties of Polymer Melt on the Bubble Growth Dynamics of Polystyrene/CO2 Foaming System (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
21 The Effect of Temperature on the Sintering of UHMWPE Particles (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 The visual foaming dynamics of St-MMA copolymers with different compositions (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
23 Thermal conductivity, microstructure and mechanical properties of rigid polyurethane /clay nanocomposite foams (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
24 Tribological properties of UHMWPE/HDPE/ MWCNT nanocomposites (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
25 Visual Observation of Polystyrene/n-pentane Batch Foaming Process (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
26 بررسی اثر افزودن گروه آزوبنزن بر خواص ترشوندگی پلی یورتان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
27 بررسی اثر افزودن گروه های آزوبنزن بر خواص مکانیکی پلی یورتان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
28 بررسی اثر UHMWPE بر میزان شبکه ای شدن فوم های آمیزه ای LDPE/UHMWPE تولید شده به روش قالب گیری فشاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
29 بررسی اثر دما بر فرایند فوم شدن سیستم پلی استایرن-نرمال پنتان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 بررسی اثر ریزساختار و چگالی روی رفتار حرارتی فوم سخت پلی یورتان تهیه شده با عوامل پف زای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 بررسی اثر میزان بخش سخت بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی یورتان ترموپلاستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
32 بررسی اثر وزن مولکولی پلی کاپرولاکتون بر خواص مکانیکی و حافظه شکلی پلی یورتان ترموپلاستیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 بررسی تاثیر گلیسرول بر ویژگیها و سینتیک خشک شدن فیلم خوراکی بر پایهی آلوورا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 بررسی تاثیر نسبت واکنشگرهای مختلف در سنتز پلی یورتان ترموپلاستیک بر خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
35 بررسی خواص ترموفیزیکی پلی یورتان های سنتزشده بر پایه بخش های نرم پلی کاپرولاکتون و پلی دی متیل سیلوکسان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
36 بررسی خواص مکانیکی فومهای تهیه شده از آمیزه LDPE/UHMWPE به روش قالبگیری فشاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
37 پیوندزنی گروههای اکریلاتی به سطح پلیاتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا به روش پرتودهی با اشعه گاما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 تهیه ی داریستهای الکتروریسی شده ی نانوکامپوزیت پلی یورتان حافظه شکلی اگرافن اکسید (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
39 تهیه ی نانوکامپوزیتهای حافظه شکلی پلی یورتان/نانوذرات کیتوسان اصلاح شده با پلی کاپرولاکتون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
40 سنتز پلی ال ازفوم های پلی یورتانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
41 سنتز پلی یورتان حافظه شکلی متشکل از دو بخش نرم پلی کاپرولاکتون و پلی اتیلن گلایکول و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
42 سنتز و بررسی اثر فرآیند بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های ترموپلاستیک پلی یورتان خاک رس اصلاح شده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 سنتز و بررسی خواص پلی یورتان حافظه شکلی شبکه ای بر پایه پلی کاپرولاکتون ستاره ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
44 شبیه سازی رشد حباب در سیستم فوم شدن پلی استایرن_دی اکسید کربن و بررسی اثر پارامترهای ترموفیزیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 شناسایی و مطالعه خواص لاتکس پوشان مورد استفاده در فرایند ریخته- گری به روش لاست فوم به منظور افزایش صافی سطح قطعات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 عوامل موثر بر جوش خوردگی ذرات در فرایند تفجوشی کامپوزیتهای پلیاتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 کاربرد کومارین در حسگرهای شیمیایی فلوئورسانس (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پلیمر ایران
48 مطالعه تاثیر اختلاط سیلیکاائروژل آبگریز در دی ایزوسیانات و پلی ال برروی ساختار فوم نانوکامپوزیتی پلی یورتان/سیلیکاائروژل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
49 مطالعه تاثیر کلسیناسیون سیلیکاائروژل بر روی سنتز فوم نانوکامپوزیتی سیلیکاائروژل/پلی یورتان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 مطالعه خواص سایشی کامپوزیت UNMwPE/PET به عنوان جایگزین UHMWPE در مفصلهای مصنوعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
51 مطالعه و بررسی سینتیک خشک شدن فیلم خوراکی بر پایه عصاره آلوئه ورا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی