دکتر فرزانه میکائیلی منیع

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

دکتر فرزانه میکائیلی منیع

Dr. Farzaneh michaelimanee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون مدل هفت عاملی انگیزش تحصیلی (MUSIC) در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
2 آیا مدل پردازش واج شناختی برای تبیین نارساخوانی در دانش آموزان دو زبانه عادی و نارساخوان دبستانی مناسب است؟ (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 3
3 اثر بخشی نوروفیدبک بر اختلال یادگیری همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 2، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر پردازش شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
5 اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری برکاهش علائم افسردگی و افزایش امید در بین نوجوانان مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
6 اثربخشی تقلید حرکتی غیرگفتاری بر طول گفتار کودکان ۸-۱۶ ساله دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 2
7 اثربخشی درمان هیجان مدار بر احساس حقارت، هیجان خواهی و سبک های دلبستگی زنان متاهل دارای تجربه روابط فرا زناشویی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 2
8 اثربخشی سه روش آموزشی- اصلاحی مبتنی بر مدل پردازش واج‎شناختی بر سرعت و صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 3
9 ادراک دانش آموزان از محیط روانشناختی کلاس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی ، انگیزش درونی و اضطراب آنان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 5، شماره: 2
10 ارایه مدل علی برای خلاقیت دانشجویان بر اساس متغیر های فردی(خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی خلاق، خردمندی و انگیزش درونی) و اجتماعی(جو دانشگاه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
11 ارزیابی ویژگیهای روانسنجی مقیاس حساسیت به تنبیه و حساسیت به پاداش در نمونه جمعیتی بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 42
12 الگوی علی روابط بین باورهای معرفت شناختی و مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 53
13 Psychometric Properties of Abbott’s Creative Self-efficacy Inventory for Iranian Adolescents (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 0
14 بررسی آگاهی واج شناختی دانش آموزان دوزبانه کم توان ذهنی در زبان سوادآموزی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی اثرات لوموسیتی بر حافظه ی فعال، حافظه ی بصری و عملکرد های اجرایی سالمندان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
16 بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 6، شماره: 24
17 بررسی پیش بینی کننده های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 13
18 بررسی رابطه آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 36
19 بررسی رابطه افسردگی مادران با مشکلات خواب کودکان پیش دبستانی ۳ تا ۶ سال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 129
20 بررسی رابطه بین بی تفاوتی اخلاقی، هویت اخلاقی و صفت صداقت-تواضع با بی صداقتی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 1
21 بررسی رابطه هوش هیجانی اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انضباطی و مقایسه آن با دانشجویان بدون حکم دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 3، شماره: 11
22 بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
23 بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جو کلاس با انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 25
24 بررسی روابط ساختاری خودتنظیمی شناختی و بهزیستی شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان دوره متوسطه دوم شهر ارومیه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 44
25 بررسی روابط ساختاری دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
26 بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 18
27 بررسی عوامل موثر بر اختلال یادگیری دانش آموزان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 28
28 بررسی مدل تخصصی حل مساله فیزیک در دانشجویان ماهر و مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 4، شماره: 8
29 بررسی مقایسه ای اثر بخشی آموزش سه مهارت زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 85
30 بررسی ویژگی های روانسنجی سنجه اضطراب کودکان و نوجوانان بر اساس DSM-۵ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 4
31 برسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
32 پیش بینی بهزیستی اجتماعی بر اساس باور به دنیای عادلانه، بخشش و بهزیستی معنوی با توجه به نقش واسطه ای جنسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
33 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس بهزیستی ذهنی، سرمایه روانشناختی، تقاضاها و منابع شغلی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 66، شماره: 5
34 تاثیر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت های حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 3
35 تحلیل روابط بین امید، خودکارآمدی، انگیزش و تنشگرها با سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 11، شماره: 1
36 تدوین مدلی علی بهزیستی ذهنی بر پایه تاب آوری تحصیلی و نقش واسطه ای تعامل معلم دانش آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 1
37 رابطه بین امید ،خوش بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
38 رابطه ذهن آگاهی و فراهیجان در پیش بینی تنظیم هیجانی- شناختی پرستاران تازه کار (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 30، شماره: 105
39 رابطه رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده با رضایت از زندگی در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 4
40 رابطه سبک های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 6، شماره: 2
41 رابطه ی سخت رویی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 5، شماره: 20
42 روابط ساختاری اخلاق کاری و هدفمندی در زندگی با بهزیستی معنوی معلمان: نقش میانجی درگیری در کار (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
43 روابط ساختاری بین بهزیستی روان شناختی با هوش هیجانی ادراک شده، توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 2
44 سه گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 15، شماره: 1
45 مقایسه آگاهی واج شناختی زبان سوادآموزی در کودکان یک، دو و سه زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 4
46 مقایسه اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید و آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی و رفتارهای ایمن در دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 52
47 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی ۹۲-۹۱ (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 2
48 مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 11، شماره: 44
49 مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و درمان مبتنی بر حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 28
50 مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران با و بدون دانش آموزان ابتدایی کم توان ذهنی: اثر سبکهای مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 1
51 مقایسه چشم انداز زمان، بهزیستی معنوی و بهزیستی روان شناختی در جوانان معتکف و غیرمعتکف (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 3
52 مقایسه سبک های تفکر و خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 3، شماره: 11
53 مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افراد با رفتارهای جنسی پرخطر و عادی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 109
54 نقش ذهنیت های طرحواره ای در پیش بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران با توجه به نقش میانجی بهزیستی روانی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 9، شماره: 1
55 نقش سیستم های مغزی-رفتاری و حساسیت پردازش حسی در ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 34
56 نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم در رابطه سه گانه تاریک شخصیت و مقایسه اجتماعی با قلدری در دختران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 4
57 نقش میانجی گری مهارت های مطالعه در تاثیر خودکارآمدی تحصیلی، باورهای معرفت شناختی و اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باورهای معرفت شناختی و مهارتهای مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 اثر بخشی زوج درمانی الیس به صورت گروهی در کاهش تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
3 اثر مولفه های عصب شناخت محیط محور بر یادگیری ریاضی دانش آموزان ناموفق دختر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
4 بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر بهبود سازگاری تحصیلی ومهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
5 بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و مدرسه دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
6 بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای آرمیدگی بر کاهش پرخاشگری و تکانشگری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
7 بررسی رابطه اضطراب صفت و حالت با دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
8 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم
9 بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی علمی با انگیزه یادگیری علوم در دانشجویان رشتههای علوم پایه دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم
10 بررسی رابطه بخشش، بهزیستی معنوی با بهزیستی اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
11 بررسی رابطه بهزیستی معنوی بهزیستی اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
12 بررسی رابطه بهزیستی معنوی و بهزیستی اجتماعی با بخشش در دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
13 بررسی رابطه بین تیپ های شبانه روزی و سندرم پاهای بیقرار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
14 بررسی رابطه بین عوامل یادگیری خودتنظیمی راهبردشناختی فراشناختی و مدیریت منابع و عوامل انگیزش تحصیلی انگیزش درونی بیرونی بی انگیزگی با ملال تحصیلی درس ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
15 بررسی رابطه بین کیفیت تعامل معلم دانش آموز و ادراک از جو مدرسه با بهزیستی ذهنی در دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
16 بررسی رابطه پنج عامل شخصیت، تیپ های زمانی و فرسودگی تحصیلی با رضایت از مدرسه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
17 بررسی رابطه دانش فراشناخت، نیاز به شناخت و کیفیت تجربه یادگیری با مفاهیم یادگیری علوم در دانشآموزان اول متوسطه شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
18 بررسی رابطه سبکهای هویتی وخودکار-آمدی نوجوانان شهر پاوه (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
19 بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و رقابت جویی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
20 بررسی رابطه شادکامی، بهزیستی ذهنی و هوش معنوی با بهزیستی معنوی در جوانان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
21 بررسی رابطه شایستگی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
22 بررسی رابطه طرد-پذیرش مادران و کمرویی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
23 بررسی رابطه کیفیت تعامل معلم- دانش آموز، احساس تعلق به مدرسه و سازگاری هیجانی با کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
24 بررسی رابطه هدف در زندگی با تکیه بر اسلام با بهزیستی معنوی در دانشجویان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
25 بررسی رابطه ی ادراک از جو مدرسه، اهداف پیشرفت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
26 بررسی رابطۀ جو عاطفی خانواده، هیجان طلبی و تکانشگری با قلدری در دانش آموزان دختر متوسطۀ اول (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
27 بررسی روابط ساختاری پنج عامل شخصیت، تیپهای زمانی، فرسودگی تحصیلی، رضایت از مدرسه با رضایت از زندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
28 بررسی سطح مهارت های زندگی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
29 بررسی شیوع افسردگی در دانشجویان و رابطه معنای زندگی با افسردگی و شادکامی در آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
30 بررسی شیوع شناسی سندرم پاهای بیقرار و رابطه آن با کیفیت خواب در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
31 بررسی کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
32 بررسی نقش پیش بینی کننده های انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
33 بررسی نقش پیش بینی کننده های شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
34 بررسی نقش پیش بینی کنندههای شناختی و انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه سلماس 92-93 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
35 بررسی نقش کنترل والدینی، احساس شایستگی اجتماعی و خودکارآمدی در پیش بینی سازگاری هیجانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه رشته نظری شهرستان میانه در سالتحصیلی ۹۸-۹۷ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
36 بررسی وضعیت ابعاد فرسودگی شغلی و پیش بینی آنها براساس ویژگیهای شخصیتی در معلمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
37 بی تفاوتی اخلاقی در دانش آموزان ( معانی و سازوکارها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
38 پیش بینی پرخاشگری بر اساس کنترل تلاشگرانه ، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
39 پیشبینی احساس تنهایی برحسب رگه های پنج گانه شخصیت در زنان متاهل (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
40 پیشبینی اعتیاد به تلفن همراه بر اساس ویژگیهای شخصیت در زنان متاهل (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
41 پیشبینی خستگی هیجانی معلمان براساس خودکارآمدی شغلی، رضایت شغلی، تناسب شخص/سازمان، تناسب نیاز/منابع، حمایت از هدف شغلی، حمایت از خلاقیت، تامین منابع جهت نوآوری سازمان و حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
42 ذهن آگاهی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان: یک مطالعه شبه آزمایشی (دریافت مقاله) سومین دوره همایش ملی روان شناسی و سلامت از سازگاری تا بهزیستی
43 رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
44 رابطه ابعاد سرمایه روانشناختی و سرزندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
45 رابطه انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
46 رابطه بین تصور از خدا و امید به زندگی در بیماران دچار سوختگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
47 رابطه بین حمایت معلمان اعتماد به همسالان با تعلق فرد به مدرسه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
48 رابطه بین کنترل تلاشگرانه و روانرنجور خویی با اضطراب اجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
49 رابطه ترجیح صبحی-عصری با پنج عامل شخصیت، فرسودگی تحصیلی و رضایت از زندگی نوجوانان دختر ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
50 رابطه سبکهای مقابله با شادکامی و سطوح مختلف افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
51 عنوان: مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد خواندن و ریاضی دانش آموزان دیرآموز10-12ساله شهر ارومیه در سال تحصیلی1390-91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
52 کاهش اضطراب دانش آموزان با رویکردهای درمانی ذهن آگاهی و خودتنظیمی هیجانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
53 مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت اجتماعی و مدیریت خشم بر كاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر كم توان ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
54 مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و آموزش خود تنظیمی هیجانی برکاهش اضطراب مدرسه دانشآموزان دختر دوره متوسطه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
55 مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مساله با راهبردهای مساله مدار بر تکانشگری و پرخاشگری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
56 مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان دارای والدین معتاد، بهبود یافته و عادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات خانواده و مدرسه
57 مقایسه کارکردهای اجرایی مصرف کننده مواد صنعتی، طبیعی (سنتی) و افراد سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
58 مقایسه مشکلات روانی مصرف کنندگان مخدرهای صنعتی و سنتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
59 نقش سبکهای والدینی مادران و رگه های شخصیت در پیشبینی خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان