دکتر محمد سلطانیان

دکتر محمد سلطانیان استادیار دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

دکتر محمد سلطانیان

Dr. Mohammad Soltanian

استادیار دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.