دکتر خاطره قربانی مقدم

دکتر خاطره قربانی مقدم نماینده انجمن تحقیق در عملیات ایران

دکتر خاطره قربانی مقدم

نماینده انجمن تحقیق در عملیات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک الگوریتم تقریبی حریصانه برای رنگ آمیزی گراف ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 ارایه یک مدل فازی برای مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 استفاده از الگوریتم تاپسیس فازی برای حل مساله ی سرمایه گذاری مالی با قابلیت اطمینان کارشناس با به کارگیری نامساوی کر بهبودیافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 استفاده از روش ناحیه اعتماد برای حل معادلات جریان شبکه‎های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 الگوریتم های فراابتکاری برای حل مساله انتخاب سبد پروژه در حالت چند معیاره (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 بسته irace: بسته ای برای تنظیم پارامترهای الگوریتم های بهینه سازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 حل مساله زمان بندی اصلی تولید با کارگران دائم و موقت چندمهارته با استفاده از الگوریتمVNS موازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
8 حل مستقیم مدل فازی مکان یابی پایانه های اتوبوس رانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه و بابه کارگیری نامساوی کربهبودیافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
9 حل یک مساله درجه دوم پیوسته برای مساله افرازبندی متقارن با استفاده از الگوریتم ترکیبی سرد کردنتدریجی و جستجوی محلی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 کاهش بعد یک مساله بهینه سازی فازی با استفاده از الگوریتم ABS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 مقایسه دو عدد فازی ذوزنقه ای با استفاده از نامساوی کر بهبودیافته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 نامساوی کر بهبود یافته برای مقایسه ی اعداد فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران