دکتر جواد طیبی

دکتر جواد طیبی دانشگاه صنعتی بیرجند

دکتر جواد طیبی

Dr. Javad Tayyebi

دانشگاه صنعتی بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A compromise solution for the neutrosophic multi-objective linear programming problem and its application in transportation problem (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 1
2 آینده پژوهی در سیستم های دفاعی با استفاده از رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی به منظور مکان یابی تسهیلات درمانی و تقسیم بندی مناطق (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 7
3 ارائه مدل بهینه سازی ریاضی و الگوریتم های فراابتکاری به منظور حل مساله بلوک بندی مناطق جمعیتی به صورت سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 4
4 ارایه رویکردی مبتنی بر الگوریتم‌های بهینه‌سازی به منظور پهنه‌بندی مناطق جمعیتی در سیستم سلامت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 4، شماره: 4
5 ارایه یک مدل و روش حل بازی های امنیتی فازی و کاربرد آن در آینده پژوهی تهدیدات امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 6
6 FINITENESS PROPERTIES OF LOCALE COHOMOLOGY MODULES FOR (I;J)- MINIMAX MODULES (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 7، شماره: 2
7 Fuzzy decisive set method for solving multiobjective linear programming problem with intuitionistic fuzzy parameters as a new approach (دریافت مقاله) مجله علوم ریاضی کاسپین دوره: 11، شماره: 1
8 Multiobjective security game with fuzzy payoffs (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 16، شماره: 1
9 پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 2
10 تست پایداری وضعیت شبیه ساز ماهواره واکنش سریع، با عملگرهای ژایروی کنترل ممان تک جیمبال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 5، شماره: 4
11 جواب های خوش بینانه و بدبینانه بازی های ماتریسی تک هدفی و چند هدفی با عایدی های فازی و تحلیل برخی موارد نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 2
12 حفاظت از خطوط ارتباطی در برابر عملیات تخریبی با استفاده از ممانعت برش کمینه پویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 12، شماره: 2
13 روش الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک های زمین شناسی و ژئوتکنیکی پروژه های تونل سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 2
14 روش برنامه ریزی ریاضی برای حل و مدل سازی سناریوهای نبرد در سامانه پشتیبان تصمیم بازی جنگ تاکتیکی و عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 3، شماره: 9
15 طراحی قانون کنترلی PID و فیدبک کواترنیون و پیاده سازی در شبیه ساز ماهواره مجهز به عملگرهای ژیروسکوپی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 1
16 کاربرد مساله ممانعت از حداکثر جریان در بازی جنگ زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بازی جنگ دوره: 3، شماره: 6
17 کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 21
18 مرور سیستماتیک جامع به منظور استخراج عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله مهندسی سیستم و بهره وری دوره: 3، شماره: 3
19 مسئله ازدواج پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه ریاضی و جامعه دوره: 5، شماره: 4
20 مسئله ممانعت از بیشینه جریان در شبکه های پویای چند دوره ای در محیط دو ترکیبی تصادفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 72
21 مقدمه ای بر تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 47
22 مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل (دریافت مقاله) دوفصلنامه بازی جنگ دوره: 2، شماره: 5
23 مکان‎یابی مراکز توزیع و بلوک‎بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
24 یک روش حل فرا ابتکاری برای مسئله ممانعت از بیشینه ظرفیت با چندین مهاجم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 20، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A defender-attacker game with intuitionistic fuzzy payoffs (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 A polynomial-time algorithm to the combinatorial optimization interdiction problemwith sum-type objective functions (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 A polynomial-time combinatorial algorithm for shortest path interdiction problem (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 An efficient algorithm to shortest path problems onfuzzy graphs (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
5 Assignment problem on fuzzy graphs (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
6 افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع نیرو با استفاده از الگوریتم شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو بر اساس رضایت مصرف کنندگان (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
7 الگوریتم پریم برای مساله بیشترین درخت پوشا باوزن های فازی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
8 MAXIMUM NETWORK FLOW INTERDICTION PROBLEM WITH MULTIPLEUSERS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
9 Multiobjective Zero-Sum Games in Intuitionistic fuzzy Environment (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
10 Polynomial-form fuzzy numbers and application in fuzzy optimization (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 Reverse maximum flow problem under the Chebyshev distance (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
12 Solving Bi-matrix games by Type-2 fuzzy goal programming (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
13 The Concept of Network Flows for Fuzzy Hesitant Graphs (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 بررسی رابطه بین میزان رضایت والدین از مهارت های زندگی فرزندانشان و عوامل اقتصادی- اجتماعی خانواده (مطالعه موردی: والدین دانش آموزان متوسطه شهرستان خاش) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
15 بررسی کالیبراسیون انتگرالی درتونلهای ماورا صوت (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 توسعه مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم پرواز پرندگان در پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک مسکن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 رتبه بندی پاسخ به ریسکهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی )مطالعه موردی: خط ۳ قطار شهری مشهد( (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
18 روش برنامه ریزی مورد انتظار برای حل بازی ماتریسی چندهدفی درمحیط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
19 شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
20 مساله ممانعت از st برش کمینه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
21 مسأله برنامه ریزی خطی معکوس تحت فاصله منهتن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 نظریه اصالت بخشی و فرایند نوسازی بافت قدیمی شهرها (مطالعه موردی: شهر سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
23 یک الگوریتم نیوتن گسسته برای مساله ممانعت از کمترین st-برش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات