دکتر سید میثم موسوی

دکتر سید میثم موسوی دانشگاه شاهد

دکتر سید میثم موسوی

Dr. SeyedMeisam Mousavi

دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین مسیرهای بحرانی پروژه با یک رویکرد جدید ترکیبی مبتنی بر MULTI-MOORA و SWARA توسعه یافته و با تمرکز بر معیارهای زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و ایمنی در محیط فازی نوع-۲ بازهای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 67
2 روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزجریان نقدی پروژه تحت شرایط عدم قطعیت فازی باارزش بازه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
2 ارائه چارچوبی برای پشتیبانی تصمیم گیری در مدیریت سبد پروژه با رویکردتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
3 ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژه های B.O.T بر مبنای تصمیم گیری چند شاخصه فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک رویکرد کنترلی جدید فازی برای آنالیز ارزش کسب شده پروژه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک سیستم خبره فازی جهت مدیریت ریسک پروژه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 ارایه روش تحلیل حالات خرابی به منظور ارزیابی ریسک های پروژه در محیط فازی با ارزش بازه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
7 ارایه روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری در پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش اختیار حقیقی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
9 ارزیابی پروژههای انرژی پایدار با ارایه روش جدید تصمیمگیری گروهی براساس تیوری مجموعههای فازی و مفاهیم آماری امکانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
10 ارزیابی ریسک های بحرانی پروژه های مهندسی با استفاده از روش DEMATEL (مطالعه موردی پروژه فازی 17و 18 پارس جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار برای مساله انتخاب تامین کننده با به کارگیری روش جدید تحلیل حالات خرابی در محیط فازی با ارزش بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
12 ارزیابی شرکتهای سرمایه گذاری در تأمین مالی پروژه های زیربنایی با رویکرد فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 انتخاب تامین کنندگان در شبکه زنجیره تامین تاب آور با استفاده از برنامه ریزی سازشی توسعه یافته در محیط تصمیم گیری گروهی فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 انتخاب سیستم تدارکات پروژه با یک مدل تصمیم گیری گروهی ترکیبی خاکستری- فازی مبتنی بر روش ویکور توسعه یافته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 انتخاب طرح مفهومی برت ر از منظر کیفیت در فرآیند توسعه محصول جدید تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
16 انتخاب مسیرهای بحرانی برمبنای روش خاکستری توسعه یافته مورا براساس معیارهای متفاوت پروژه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 انتخاب معیارهای موثر در محیط پروژههای احداث سبز با در نظر گرفتن ابزار گسترش کارکرد کیفیت فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
18 ایمنی صنعتی ابزاری کارآمد در گذر از ریسک ها و حوادث کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
19 بررسی تجربی پارامترهای موثر در فرایند شکل دهی الکتروهیدرولیکی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 بررسی عوامل تاثیرگذار در تاخیر زمانی پروژه های گازرسانی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
21 بررسی عوامل تاخیر پیمانکاران در پروژه های طراحی و ساخت و راهکارهای کاهش این تاخیرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
22 برنامه ریزی تدارکات و تخصیص سفارش به تامین کنندگان با در نظرگرفتن زمان انجام فعالیت های پروژه و زمان های تحویل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
23 بهبود جریان نقدینگی با سناریوهای مختلف ریسک تصمیم گیرندگان و محاسبات خاکستری برای چندین پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
24 بهینه سازی زمانبندی تولید تک ماشین برای حداقل کردن مجموع هزینه های مصرف انرژی و زمان پایان کارها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 بهینه سازی فازی برای مسئله انتخاب سبد پروژه با درنظر گرفتن فشرده سازی فعالیتها و موعد تحویل تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
26 تبیین و تحلیل ایمنی صنعتی به منظور پیشگیری و کنترل ریسک ها و مخاطرات (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
27 تجارت الکترونیک راهبردی نوین در بازاریابی و ارتباط موثر با مشتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
28 تحلیل پیشرفت پروژه جهت موازنه زمان و هزینه با استفاده از مدل سازی آماری با اعداد خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
29 تحلیل جریان نقدینگی پروژه با زمان و هزینه خاکستری تحت شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
30 تحلیل عملکرد پروژه مبتنی بر ارزش کسب شده با رویکرد خاکستری جهت بهبود تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 تعیین مسیر بحرانی در شرایط مختلف پروژهها با در نظر گرفتن ریسکها در محیط فازی بازه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
32 توسعه روش تصمیم گیری مورا در محیط فازی بازهای برای تعیین مسیر بحرانی پروژهها با در نظر گرفتن معیارهای زمان، هزینه، کیفیت و ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
33 توسعه روش مدیریت ارزش کسب شده تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
34 توسعه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی با هدف تحلیل رفتار تصمیم گیران تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
35 توسعه نمودارهای کنترل X - R و X - S با رویکردهای میانگین فازی و میانه فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
36 جایگاه مدیریت ریسک در روشهای تامین مالی پروژه ای (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
37 حل مسیله تصمیمات مدیریت پروژه با یک روش برنامه ریزی کاملا فازی مختلط چندهدفه برنامه ریزی بازه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 رتبه بندی عوامل مؤثر مهندسی همزمان در پروژه های توسعه محصول جدید با استفاده ازترکیبی از روشهای موسرا و مالتی مورا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
39 روش ارزش کسب شده بر اساس نظریه خاکستری برای پروژه های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
40 روش توسعه یافته MOOSRA در محیط فازی بازه ای برای تعیین مسیر بحرانی پروژه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
41 روشی جدید جهت مدیریت پروژه تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 رویکرد توسعه یافته GRA-CRADIS برای انتخاب تامین کننده در مسائل تدارکات پروژه با در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
43 رویکرد جدید ارزش کسب شده برای بهینهسازی درآمدهای فازی بازهای به منظور انتخاب پروژه های سرمایهگذاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
44 رویکرد خاکستری جدید برای تحلیل جریان نقدی پروژه با چندین سناریو بر مبنای روش TODIM در صنعت ساخت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 رویکردی انعطاف پذیر به منظور کاهش زمان در فرایند تبدیل ایده به محصول تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
46 رویکردی کاربردی با در نظر گرفتن هزینه بالقوه فقدان کیفیت برای مسیله موازنه زمان هزینه تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
47 زمان بندی پروژه با محدودیت منابع چندحالته با در نظر گرفتن آلایندگی و قابلیت تقسیم پذیری فعالیتها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 زمان بندی کامیون ها در یک انبار متقاطع با در نظر گرفتن لجستیک معکوس و مرتب سازی محموله ها در محیط خاکستری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
49 شناسایی و ارزیابی ریسکهای بحرانی پروژه های MEPCC با به کارگیری روش Cognitive- Mapping (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
50 شناسایی و اولویت بندی ریسکهای روش BOT در تامین مالی پروژه های شهری بر مبنای الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری
51 شناسایی و تحلیل ریسکهای زنجیره تامین در چارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
52 شناسایی و تحلیل ریسکهای زنجیره تامین در چارچوب تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
53 طراحی بهینه سد های بتنی وزنی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه اجزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 طراحی زنجیره تامین الکتریسیته تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
55 طراحی زنجیره تامین پایدار با استفاده از ابزار گسترش کارکرد کیفیت فازی و برنامهریزی آرمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
56 طراحی شبکه زنجیره تامین با استفاده از استراتژی انبارهای متقاطع و حمل مستقیم با در نظر گرفتن وسایل نقلیه الکتریکی و سوخت فسیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
57 مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه و چند دوره ای برای انتخاب سبد پروژه های ساخت با درنظر گرفتن عوامل پایداری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 مدل برنامه ریزی ریاضی فازی بازه ای نوع دوم برای مساله تبادل زمان-هزینه - کیفیت پروژه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 مدل تحلیل کمی ریسک های ایمنی در پروژه های ساخت تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
60 مدل ریاضی جدید برای مسئله موازنه زمان - هزینه- ریسک با ملاحظات حالتهای مختلف اجرایی تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
61 مدل سازی اعتبار فازی مساله موازنه هزینه-کیفیت-ریسک پروژه در شرایط محدودیت زمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
62 مدل سازی چند هدفه مسئله زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن زمان ارسال کالا و ظرفیت تامین کنندگان و تاثیر آن بر تقاضای مصرف کنندگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
63 مدل سازی ریاضی دو هدفه برای برنامه ریزی پاسخگویی به ریسکهای اولیه و ثانویه پروژه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
64 مدل کمی مبتنی بر ابزارهای تحلیلی ریسک و هزینه برای ارزیابی اثرات چندگانه آن ها در روند توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
65 مدل یکپارچه زمان بندی و برنامه ریزی تدارکات پروژه با در نظر گرفتن زمان های تحویل تامین کنندگان تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 مدلسازی چندهدفه مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین تاب آور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
67 مدلسازی مساله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش و حل آن با روش برنامه ریزی آرمانی بازهای فازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
68 مدلسازی مسئله زمانبندی پروژه چندحالته با درنظرگرفتن ملاحظات بودجه تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
69 مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
70 مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تامین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
71 مدیریت ریسک تدارکات؛ راهبردی در موفقیت پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
72 مدیریت و تحلیل ریسکهای تدارکات پروژه های احداث با استفاده از تکنیک LINMAP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
73 مدیریت یکپارچه بهرهبرداری از سد های مخزنی و تخصیص بهینه آب در شرایط اعمال کم آبیاری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
74 مروری بر رویکردهای انتخاب پورتفولیو پروژه ها و ارایه یک چارچوب جامع با رویکرد توسعه پایدار برای پشتیبانی تصمیم گیری در انتخاب پورتفولیو پروژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
75 مساله چند هدفه p- هاب مرکزی با در نظر گرفتن استهلاک در محیط فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
76 مسئله محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع و فواصل زمانی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
77 مطالعه کاربردی ازمدلسازی تولیدبرفروش باسرمایه گذاری برعوامل تولید وفروش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
78 مطالعه ی کاربردی از تجزیه و تحلیل و توسعه ی گزینه های استراتژیک در مشکلات خوابگاه دانشجویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
79 مطالعه ی موردی به منظور افزایش سود زنجیره تامین سوخت بایو دیزل با بکارگیری پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
80 معرفی تکنیکهای نوین و کاربردی به منظور شناسایی ریسکهای پروژه های بزرگ ( مورد کاوی طرح توسعه فازهای پارس جنوبی ) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
81 مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
82 نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی برای تعداد نقص ها با رویکرد فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
83 یک روش تخمین هزینه تکرار شونده گروهی فازی برای فرآیند توسعه محصول جدید برمبنای مفاهیم مدیریت پروژه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
84 یک رویکرد فازی با ارزش بازهای برای ارزیابی پیمانکاران پروژه ها مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 یک رویکرد کمی برای اندازه گیری پیشرفت پروژه با درنظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
86 یک مدل ریاضی توسعه یافته جدید برای انتخاب پورتفولیو پروژه ها با در نظر گرفتن قابلیت شکست پروژه ها و سرمایه گذاری مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
87 یک مدل ریاضی چندهدفه فازی برای پاسخ به ریسک های اولیه و ثانویه پروژه با توجه به منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
88 یک مدل ریاضی دو هدفه فازی برای مساله زمان بندی زنجیره بحرانی با در نظر گرفتن محدودیت بودجه و عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
89 یک مدل ریاضی دوهدفه فازی به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین خون با درنظرگرفتن اختلال: رویکرد صف M/M/۱ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم