دکتر سیدفرید موسوی

دکتر سیدفرید موسوی دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدفرید موسوی

Dr. Seyed Farid Mousavi

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Robust optimization model to improve supply chain network ‎productivity under uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 2
2 به‎کارگیری رویکردی بر مبنای تئوری گراف، جهت شناسایی شبکه مشاور داخلی بانک و ارتباط آن با سودآوری (مطالعه موردی: یکی از بانکهای خصوصی داخلی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 18
3 توسعه مدل دو هدفه انتخاب سبد سهام چند دوره ای با در نظر گرفتن شاخص های ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 3
4 طراحی مدل اعتبارسنجی مشتریان فعال در صنعت گردشگری با رویکرد ترکیبی مبتنی بر آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 9، شماره: 22
5 طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی بر اساس تابع مطلوبیت چند شاخصه برای تعیین تامین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
2 ارائه مدلی به منظور اعتبارسنجی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش یک بانک تجاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار
3 روشهای تامین منابع مالی خارجی پروژه های زیربنائی و صنعتی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور
4 شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار بر موفقیت تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری جند معیاره فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 طراحی مدل پیشبینی و اندازه گیری ظرفیت نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران با رویکرد استنتاج فازی عصبی-تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
6 طراحی مسیر بهینه در طرح هندسی راه آهن سریع السیر با به کار گیری الگوریتم دایگسترا در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
7 نقش مدیریت کیفیت جامع در نوآری خدمات : مطالعه موردی شعب بانک تجارت در استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 نوآوری در سازمان های با گرایش به استراتژی کارآفرینانه مطالعه موردی: بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز