دکتر سید مهدی قمصری

دکتر سید مهدی قمصری استاد، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر سید مهدی قمصری

Dr. Seyed Mahdi Ghamsari

استاد، گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.