دکتر شهرام جمشیدی

دکتر شهرام جمشیدی استاد، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر شهرام جمشیدی

Dr. Shahram Jamshidi

استاد، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.