دکتر بهروز حیدری

دکتر بهروز حیدری دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر بهروز حیدری

Dr. Behrooz Heydari

دانشیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.