دکتر نادر شعبانی پور

دکتر نادر شعبانی پور استاد دانشگاه گیلان

دکتر نادر شعبانی پور

Dr. Nader Shabani Pour

استاد دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.