دکتر مریم کوروش نیا

دکتر مریم کوروش نیا استادیار،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت ،ایران

دکتر مریم کوروش نیا

Dr. Maryam Korosh Nia

استادیار،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت ،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.