دکتر رضا خوش نظر پرشکوهی

دکتر رضا خوش نظر پرشکوهی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دکتر رضا خوش نظر پرشکوهی

Dr. Reza Khoshnazar porshokoohi

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر سطوح بور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای زمستانه در منطقه قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصلاح الگوی مصرف بذر در کشت کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
2 بررسی اثرتاریخ کاشت و میزان بذربرعملکرد ارقام بهاره کلزا درکشت تاخیری (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
3 بررسی تاثیر سطوح مختلف عناصر بور و روی برعملکرد کیفی و کمی ارقام کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 بررسی تحمل ارقام کلزا به تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
5 بررسی تحمل به تنش خشکی ارقام کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 بهینه سازی الگوی مصرف و صرفه جویی در مصرف انرژی با کم خاک ورزی در مزارع گندم استان تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
7 بهینه سازی مصرف انرژی با کم خاک ورزی درمزارع گندم استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 پایداری تولید با اصلاح ژنوتیپ های مقاوم به خشکی درگیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
9 تعیین مناسب ترین میزان بذروفاصله خطوط کشت درزراعت کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
10 تولید علوفه جو به شیوه هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
11 کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
12 گیاهان دارویی ، میراث طبیعی در معرض خطر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 مزایای تغذیه دامها با غلات جوانهزده به روش هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای