دکتر علی حسین زاده

دکتر علی حسین زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دکتر علی حسین زاده

Dr. ali hosseinzadeh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Integrated Closed-loop Supply Chain Configuration Model and Supplier Selection based on Offered Discount Policies (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 3
2 An Integrated Entropy/VIKOR Model for Customer Clustering in Targeted Marketing Model Design (Case Study: IoT Technology Services Companies) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 4
3 ارائه الگوی سرمایه اجتماعی سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
4 ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 64، شماره: 5
5 ارایه مدلی از روش DEMATEL و AHP به منظور شناسایی عوامل موثر بر برندسازی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
6 ارزیابی پیشایندها و پسایند های صادرات محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 2
7 Designing a Dynamic Brand Equity Model Concentrating on Fake News in Coca-Cola Company (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 2
8 Designing an Ethical Targeted Marketing Model by Identifying Factors Affecting Customer Clustering (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 3، شماره: 3
9 Designing and validating an agile financial marketing capability model for the development of the health tourism industry after Covid-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 4
10 The Agility Model of the Banking Industry in Digital Marketing (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی به واسطه فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی موردمطالعه: کارکنان بانک ملی مشهد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی تاثیر رهبری دانش و سرمایه اجتماعی بر سرعت نوآوری به واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شرکت عالیس در شهر مشهد) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر خلاقیت سازمان با نقش میانجی اعتمادسازمانی مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
14 بررسی تاثیر معماری دانش بر هویت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 15، شماره: 1
15 بررسی تاثیر نگرش اخلاقی استراتژی های بازاریابی دیجیتالی بر عملکرد صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر توانمند سازی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 10
17 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی چابک دیجیتال در صنعت بانکداری با بهره گیری از نقشه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 7
18 بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (مورد مطالعه: شعب بانک ملت اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 2
19 تحلیل نگرش و رفتار مشتریان شرکتی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
20 شناسایی عوامل اخلاقی موثر بر مدل وفاداری مشتری با محوریت شخصیت برند (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
21 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندی های پلتفرم های فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 2، شماره: 6
22 شناسایی و رتبه بندی آموزش های موثر نیروی انسانی بر پیاده سازی تجارت الکترونیک در شرکت های دانش بنیان فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 2
23 طراحی الگوی صادرات محور محصولات نفتی و مشتقات آن با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
24 طراحی مدل استراتژی اخلاقی بازاریابی دیجیتالی جهت بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
25 طراحی مدل برندسازی اجتماعی در صنعت بانکداری در شبکههای اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 3
26 طراحی مدل رهبری توزیعی در نظام آموزش عالی با روش داده بنیاد (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 2
27 طراحی مدل فرهنگ یادگیری الکترونیکی درجهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار SCRM (مورد مطالعه: کارکنان شرکت سیمان شرق) (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 15، شماره: 2
28 طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تاکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 11، شماره: 23
29 طراحی مدل نوآوری خدمات مبتنی بر هم آفرینی ارزش مشتری در صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 2
30 طراحی و اعتبار سنجی الگوی خرید اجباری مصرف کنندگان در صنعت خرید تلویزیونی (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
31 طراحی و اعتبارسنجی کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر رضایت دانشجویان برمبنای الگوی خان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 65
32 طراحی و تبیین مدل رهبری توزیعی درنظام آموزش عالی ( مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 13، شماره: 2
33 مدل مطلوب ارزشی ائتلاف استراتژیک شرکتهای تولیدی در ایران (مطالعه موردی، شرکت تولیدکننده متانول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 12، شماره: 1
34 ویژگی ها و رفتار مصرف کننده و تاثیر آن بر خرید آنی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجرایی طرح تکریم ارباب رجوع از دیدگاه مدیران دستگاه هایاجرایی(مورد مطالعه شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
2 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرا ترکیب گرا: مطالعه ای در بیمارستان شهید لبافی نژاد (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
3 ارزیابی تاثیر نوآوری خدمات آموزشی بر روی عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
4 بانکداری الکترونیکی؛ راهکاری نوین جهت ایجاد وفاداری در مشتریان به سرمایه گذاری در پیشبرد طرح های اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
5 بررس تاثیر تعهد سازمانی و تعهد حرفه ای بر رفتار ناکارآمد حسابرسان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر فراموشی سازمان با نقش تعدیلگر جو سازمانی (مطالعه موردی: یک سازمان دولتی در تربت حیدریه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
7 بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی بانقش میانجی انگیزه شغلی (مورد مطالعه: کارکنان بانک ملی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
9 بررسی تاثیر پیشرفت شغلی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
10 بررسی تاثیر تعهد حسابرسان بر فشار بودجه زمانی در حسابرسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
11 بررسی تاثیر تناسب شخصیت با شغل بر تسهیم دانش با نقش میانجی انگیزه شغلی (مورد مطالعه : کارکنان یک سازمان دولتی در مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
12 بررسی تاثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 بررسی تاثیر خستگی شغلی بر خلاقیت با نقش تعدیلگری خودکارآمدی (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
14 بررسی تاثیر خستگی شغلی بر خلاقیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر رابطه ابعاد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان (مورد مطالعه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
16 بررسی تاثیر رابطه ابعاد مدیریت استعداد بر خلاقیت (مورد مطالعه دبیران متوسطه آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تاب آوری با نقش میانجی غرور سازمانی (مورد مطالعه : یک سازمان دولتی در مشهد ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
18 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی ( مورد مطالعه: کارکنان بانک مسکن استان خراسان رضوی ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
19 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک مسکن استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
20 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان یک سازمان دولتی در شهرمشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
21 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری با نقش میانجی شخصیت کمال گرایی دبیران متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
22 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فراموشی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه : کارکنان یک سازمان دولتی در مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
23 بررسی تاثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی(بر اساس مدل هرزبرگ) بر رضایت و عملکرد شغلی کارکناناداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
24 بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان مه ولات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
25 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
26 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی با نقش تعدیلگر عدالت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
27 بررسی تأثیر ابعاد تعهد سازمانی بر اعتماد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان اداره کل امور مالیاتیاستان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
28 بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
29 بررسی تأثیر معنویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
30 بررسی توانمند سازی روانی بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافی نژاد در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
31 بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت تعارض و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
32 بررسی رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض با عملکرد شغلی کارشناسان شهرداری مشهد مورد مطالعه : کارشناسان شهرداریهای مناطق 6و7و8 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
33 بررسی رابطه بین سیاست های سرمایه در گردش با هزینه سرمایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
34 بررسی رابطه بین معماری دانش با هویت سازمانی کارکنان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
35 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
36 بررسی نقش استراتژی های تعارض در بروز رفتار شهروندی کارکنان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
37 بررسی و اولویت بندی چالش های طرح جامع مالیاتی مورد مطالعه ادارات امورمالیاتی خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
38 بررسی و تحلیل نقش آموزش پرسنل سازمان های خدماتی درخصوص "پیشایند ها و پیامد های تنفر از برندهای خدماتی" در اجتناب از تنفر از برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
39 بررسی واولویت بندی عوامل موثر بر رابطه رهبری خدمتگزار واعتماد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ملی گاز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
40 پیش بینی انگیزش شغلی کارکنان بانک ها با استفاد ه از عدالت سازمانی و ابعاد آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
41 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر عملکرد کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
42 تعهد سازمانی و دیدگاه های آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 طراحی الگوی اعتماد سازمانی اثر بخش در اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 طراحی الگوی مطلوب برفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دولتی ( مورد مطالعه: بیمارستانهای نهم دی و تأمین اجتماعی شهر تربت حیدریه) (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
45 طراحی الگویی از تأثیر متغیرهای رفتاری و نگرشی منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
46 طراحی مدل منابع انسانی هوشمند بانکی بر پایه بازاریابی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء (مورد بررسی در بانک آینده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیوند آموزش با جامعه ، سازمانها و صنایع(چالشها و راهکارها)
47 علل نیاز به چابکی قابلیت های بازاریابی درصنعت گردشگری سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بازاریابی گردشگری سلامت
48 مدیریت ارتباط و جذب مشتری درنظام بانکداری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
49 مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و نقش آن در تعالی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
50 نقش بدبینی در افزایش مقاومت در برابر تغییر سازمانی ( مورد مطالعه: شهرداری مشهد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
51 نقش سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در ارتقای فضیلت سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم