آقای دکتر رضا عبدی

دکتر رضا عبدی استاد دانشگاه انگلستان

آقای دکتر رضا عبدی

Dr. Reza Abdi

استاد دانشگاه انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا عبدی در مجلات و ژورنالها