دکتر جعفر رحمانی کهنمویی

دکتر جعفر رحمانی کهنمویی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

دکتر جعفر رحمانی کهنمویی

Dr. Jafar Rahmani kahnamoei

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.