آقای دکتر علی اصغر پورعزتی

دکتر علی اصغر پورعزتی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

آقای دکتر علی اصغر پورعزتی

Dr. Ali Asghar Pourezati

دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر پورعزتی در مجلات و ژورنالها