دکتر رجب توحیدیان

دکتر رجب توحیدیان استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

دکتر رجب توحیدیان

Dr. Rajab Tohidiyan

استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب موسیقی آوازی در شعر معاصر (مورد مطالعه: اشعار رهی معیری، شهریار و معینی کرمانشاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 32
2 بررسی شیوه های تاثیر پذیری از قرآن و احادیث در غزلیات تقی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 35
3 صائب، هم دم دارالامان خاموشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 7، شماره: 12
4 عقل و تقابل آن با عشق و جنون در مثنوی و غزلیات شمس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 3
5 مخالف خوانی و انحراف از نرم در شعر بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
6 مخالف خوانی و ترک ادب شرعی، خصیصۀ بارز سبکی تقی دانش (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 43
7 معرفت شهودی و استدلالی در گلشن راز شیخ محمود شبستری (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باز تاب مضمون شاه و گدا در آیینه ی شعر شهریار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
2 بازتاب انواع ادب غنایی در آیینه ی اشعار نیما یوشیج (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی تاثیر پذیری سبکی تقی دانش از شعرای پیشین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
4 تضاد معانی و مضامین و تناقض گویی در شعر حافظ شیرازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
5 معانی و مضامین متفاوت در غزلیات حافظ شیرازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی