دکتر سیدحسین شفیعی دارابی

دکتر سیدحسین شفیعی دارابی استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعه المصطفی(ص)

دکتر سیدحسین شفیعی دارابی

Dr. Seyed Hossein Shafiei Darabi

استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعه المصطفی(ص)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.