پروفسور رضا نقدآبادی

پروفسور رضا نقدآبادی دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور رضا نقدآبادی

Prof. Reza Naghd Abadi

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.