مهندس مهرک پورابراهیمی

مهندس مهرک پورابراهیمی کارشناس امور اداری مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف

مهندس مهرک پورابراهیمی

Mehrak Pourebrahimi

کارشناس امور اداری مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.