دکتر رحمت اله رحیمی

دکتر رحمت اله رحیمی استاد تمام گروه شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رحمت اله رحیمی

Dr. Rahmatollah Rahimi

استاد تمام گروه شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of chelating ability of dipeptide (histidine-β-alanine) and (tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin) (TPPS4) for in vitro removal of toxic metals (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 Microwave-assisted synthesis of 5,10,15,20-tetrakis(4- nitrophenyl)porphyrin and zinc derivative and study of their bacterial photoinactivation (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 4، شماره: 2
3 Preparation, characterization and Photo-inactivation of cellulose nanocrystals impregnated with meso-tetrakis(4-nitrophenyl)porphyrin (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 1
4 Theoretical study of the structure, vibrational spectra and electronic spectra of TCPP-TCPP as co-sensitized solar cells (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 3، شماره: 1
5 حذف رنگ کریستال ویولت از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت برپایه چارچوب فلز-آلی پورفیرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adsorptive removal of Pb(II) from water using metal-organic frameworks Cu-BTC and Zn-BTC (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
2 Adsorptive removal of Rhodamine B from aqueous solution by azirconium fumarate metal-organic framework (MOF-۸۰۱) (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
3 application for photodegradation of methylene blue under visible LED light irradiation (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
4 Application of trans-D-π-A porphyrin dyes in dye sensitized solar cells (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
5 Associations of keggin-type anions with cationic porphyrin as catalysts for epoxidation of alkenes (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اثر محیط زیست شهرهای صنعتی و غیر صنعتی بر مقدار تغییرات عناصر سنگین و سمی موجود در سبزی نعنا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
7 اخلاق حرفه ای و تحقق حسابداری آرمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 اهمیت دانه های روغنی و نقش تعاونیها در تولید آن (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
9 Comparison of magnetic properties, particle sizes, porosity and photocatalytic activities of ZrFe2O4 prepared via three methods (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
10 Degradation of phenols through the adsorbed porphyrin derivatives on substrates: Highly efficient biological activities prediction (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی شیمی ، مهندسی شیمی و نفت
11 Effect of preparation methods on copper ferrite nanoparticles: A comparison between combustion and solvothermal methods (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
12 Effect of π-elongation of porphyrins as sensitizers in DSSCs on photovoltaic properties (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
13 Fe3O4/SBA-15: Preparation, characterization and application as a magnetically recoverable nanocatalyst for the one-pot three-component synthesis of quinazolinone derivatives (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
14 High-performance porphyrin sensitized solar cell with graphene as an efficient hole transporting layer (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 Introducing bromoporphyrinato Zinc(II)as a best photosensitizer through the biologicalinvestigation for applying in photodynamic therapy (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
16 Investigation of 5,10,15,20-tetrakis(4-methyl phenyl)-porphyrinato aluminum(III) as the best restenosis treatment activity through the study of metalloporphyrins (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
17 Investigation of biological activity and toxicity of the quenchers that applied for water soluble 5,10,15,20-tetrakis(4-carboxylphenyl)porphyrin (TCPP) (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
18 Investigation of photocatalysts property of zinc octacarboxy phthalocyanine [ZnPc(COOH)8] as a photosensitizer in 4-nitrophenol degradation and its anti-allergic activity (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
19 Prediction of bio-inorganic activities of metalloporphyrins and phthalocyanines for selecting of the best photocatalysts in 4-chlorophenol degradation: [Zinc(II)5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichloro-3-chlorosulfophenyl) porphyrin] (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
20 PREPARATION AND PHOTOCATALYTIC CHARACTERISTICS OF BAsCDSRTFEOHOLLOW NANOSPHERES (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
21 Preparation of magnetic ferrite-polymer nanocomposite modified with porphyrin (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
22 Preparation of MXene/MIL-۱۰۱ Nanocomposite for Water Purification (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو
23 Preparation of ZrFe2O4@SiO2 core-shell nanocomposite modified by meso-tetrakis(4-carboxyphenyl) porphyrin to oxidation of cyclohexane (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
24 Quantitative Investigation of biological activity, mechanism and Toxicity offluorescence quenchers as a CO2reductant through the tetrakis (4-sulfonatophenyl) porphyrin (TSPP) (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
25 Study on structural, morphology, optical and photocatalytic activity of a novel mesoporous ZrFe2O4@SiO2 core-shell nanocomposite modified with APTES and TCPP (دریافت مقاله) بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران
26 Synthesis of MXene/MIL-۱۰۱ nanocomposite high adsorption capacity forMethylene blue dye removal (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
27 The surface photovoltaic properties of α, β, γ, δ -tetrahydroxylphenylporphyrin (THPP)and α, β, γ, δ -tetraphenylporphyrin (TPP) affected by nano-TiO2 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
28 جریان نقد جاری در پیش بینی جریان نقد آتی و تحول در تولید علم از طریق پیش بینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 حسابداری اسلامی و چالش های پیاده سازی آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
30 سنتز نانو هسته-پوسته پلی پیرول-اکسید آهن عامل دار شده با پورفیرین TCPPو بررسی کاربرد آن در حذف آلاینده فلز جیوه از آب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
31 سنتز و شناسایی نانو ذرات مزو تترا فنیل پورفیرین به روش امواج مایکروویو (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی
32 سنتز و شناسایی نانو ذرات مس از طریق فرآیند سونوشیمیایی و حرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
33 سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرMCM-41-SO3H به منظور تهیه تتراهیدروزانتن و مشتقات آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
34 سیستم های اطلاعاتی حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
35 محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و پیش بینی جریان نقد آتی برای ایجاد حماسه ای در اقتصاد کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
36 مطالعه ای بر کاربرد پروفیرین ها به عنوان حسگر شیمیایی نیترات (دریافت مقاله) دومین کنگره توسعه علمی و فناوری دانشجویان زیست شناسی و شیمی
37 مطالعه و بررسی رنگدانه های سیاه ( سیاه کربن) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
38 مطالعه و بررسی رنگدانه های طبیعی و سنتزی حاوی کروم و آهن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
39 نقش سیستم های اطلاعاتی در تدوین برنامه آموزش تعاون یها (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی