دکتر حسین سالاری راد

دکتر حسین سالاری راد استادیار دانشکده مهندسی معدن گروه آموزشی استخراج معدن

دکتر حسین سالاری راد

Dr. Hossein Salari-Rad

استادیار دانشکده مهندسی معدن گروه آموزشی استخراج معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.