دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق

دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق

Dr. Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigating the Economic Effects and the Roadmap of Developing Geothermal Systems to Generate Electricity (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل عددی سه بعدی غیراشباع جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان (EOS3) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
2 ارزیابی و مدل سازی پیش بینی تولید برق از مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
3 بررسی اثرات اقتصادی توسعه سیستم های زمین گرمایی با هدف تولید برق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
4 بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر مرتبط با کانی سازی طلا، مس و مولیبدن پورفیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
5 بکارگیری روش فرکتالی عیار - مساحت به منظور شناسایی مناطق آنومال کانیسازی طلا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین
6 بکارگیری روش فرکتالی عیار - مساحت به منظور شناسایی مناطق آنومال کانیسازی طلا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
7 بهبود فاکتور کانی سازی مس-طلا و تعیین عناصر پاراژنز با استفاده از حذف داده های خارج از ردیف در تحلیلهای چند متغیره (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 تشخیص مناطق آلوده به عنصر آرسنیک حاصل از فعالیتهای معدنی با مدلسازی داده های میدانی به روش آماره فضایی U (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
9 مدل سازی و بررسی اختصاصات ژئوشیمیایی منطقه کانیسازی طلا(پهنه های برشی) کردستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 مدل گذاری ژئوشیمیایی نمودارهای احتمال به منظور شناسایی مناطق آنومال کانی سازی طلا (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
11 مدلسازی مناطق آنومال طلای تیپ اپیترمال در منطقه خوشنامه به روش آماره فضایی U (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
12 مروری بر پتانسیل منابع انرژی زمین گرمایی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
13 مطالعات ژئوشیمی زیست محیطی جهت بررسی حضورعناصر سنگین در اطراف کارخانه ذوب فلز اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
14 مطالعه چالش های زیست محیطی در بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی در مقایسه با صور دیگر انرژی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
15 مقایسه نتایج حاصل از مدل سازی داده های ژئوشیمیاییکانی سازی طلا بر روی نمودارهای احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت (C-A) در جداسازی زیر جوامع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
16 نقشه راه مناسب راهی برای توسعه سیستم های انرژی زمین گرمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
17 نمودهای سطحی دخائر ژئوترمال و روش های دورسنجی برای شناسایی آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی