دکتر حامد هاشمی دزکی

دکتر حامد هاشمی دزکی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان

دکتر حامد هاشمی دزکی

Dr. Hamed Hashemi Dezaki

دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مکان های مناسب برای احداث نیروگاه های خورشیدی در مقیاس بزرگ با بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)، روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS (مطالعه موردی: استان کربلا، کشور عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 9، شماره: 4
2 Optimized Microgrid Protection Considering Different Topologies Based on N-۱ Contingency by Dual Setting Directional Overcurrent Relays (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 3
3 حفاظت ترکیبی و تطبیقی بهینه شبکه های توزیع فعال با درنظرگیری پیکره بندی های مختلف شبکه با انتخاب منحنی مشخصه استاندارد بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 4
4 هماهنگی حفاظتی ریزشبکه ها با استفاده از مشخصه های دوگانه رله های اضافه جریان جهت دار بر اساس نوع منحنی و نقطه شکست بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزحساسیت تاثیر سیستم سایبری (کنترل، مانیتورینگ و حفاظت ) نسبت به ضریب نفوذمنابع تولید پراکنده برروی قابلیت اطمینان شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
2 ارائه روش کنترلی مناسب برای بهبود پایداری گذرای خطوط انتقال HVDC (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
3 بارزدایی بهینه در شبکه های توزیع در حضور DG با در نظر گرفتن منحنی مصرف بارها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
4 بررسی اثرات استفاده از لایه ICP بر عمر مفید و وضعیت عایقی شینه های ژنراتور به کمک آزمون های پیرسازی شتاب یافته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
5 بررسی اثرات منفی احتمالی سیستم سایبری (کنترل، پایش و حفاظت) بر قابلیت اطمینان شبکه های هوشمند با افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
6 بررسی اثرات منفی احتمالی سیستم سایبری (کنترل، پایش و حفاظت) برقابلیت اطمینان شبکه های هوشمند با افزایش ضریب نفوذ منابع تولیدپراکنده تجدیدپذیر بادی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
7 بررسی تاثیر حضورتولیدات پراکنده روی سطوح اتصال کوتاه وهماهنگی رله های جریان زیاد با حضور تولیدات پراکنده درشبکه توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
8 بهینه سازی انرژی بازیابی به کمک تجهیزات کلیدزنی در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
9 بهینهسازی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با کمک حلقههای داخلی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
10 تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی وکلیدزنی شبکه های توزیع بر اساس شاخص انرژی توزیع نشده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
11 تعیین طرح انعطاف پذیر ازمیان چندین طرح جایابی تجهیزات حفاظتی درشبکه های توزیع بدست آمده است ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
12 تعیین فرکانس مناسب جهت تحریک آنتن نصب شده روی ترانسفورماتور برایتشخیص جابجایی محوری سیمپیچ فشار ضعیف به کمک امواج الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
13 تعیین قیمت رقابتی بازار برق با تخصیص استراتژی حمایتی از انرژیهای تجدیدپذیر (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
14 تعیین محل مناسب استقرار تولیدات پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
15 جایابی بهینه جبرانسازهای استاتیکی سری SSSCs به کمک الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روشهای مبتنی بر آنالیز حساسیت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
16 سرمایه گذاری بهینه درراستای کاهش نرخ بروز خطا به منظور افزایش قابلیت اطمینان درسیستم های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
17 طراحی سیستم کنترلی به منظور بهبود قابلیت LVRT و پایداری سرعت توربین های بادی با استفاده از STATCOM در شرایط بروز خطاهای متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر سیستمهای توزیع شده و شبکه های هوشمند و نخستین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی
18 هماهنگی رله های جریان زیاد با استفاده از محدودکننده جریان خطا با حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت